“Kad bi deca oslikavala hram” – izložba radova pirotskih mališana – budućih umetnika