Ostale vesti

Javni uvid Plana za solarno postrojenje u selu Ponor

Gradska uprava Pirot izložila je na javni uvid Plan detaljne regulacije za solarno postrojenje na lokalitetu “Ravnište” u selu Ponor, kao i stratešku procenu uticaja Plana na životnu sredinu.
Javni uvid traje 30 dana, tačnije do 21.juna, u prostorijama Gradske uprave Pirot i JP za planiranje i uredjenje gradjevinskog zemljišta Pirot.

Kako je navedeno u planu čiji je naručilac Gradska uprava Pirota, a obrađivač JP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Pirot, elektrana namanjena proizvodnji električne energije iz sunca imaće snagu od 6 MW.
Planirana je gradnja više grupacija solarnih panela (solarnih polja) koja su međusobno povezana internim saobrađajnicama, pratećom infrastrukturom i objektima u funkciji elektrane.
Ceo sistem solarne elektrane će se preko 35kV dalekovoda priključiti na distributivni sistem oko 5km jugoistočno kod sela Blato i u celosti će predavati proizvedenu struju u distributivni sistem električne energije, izuzev sopstvene potrošnje.

Planom se predviđa dovođenje vodovodne mreže, priključnim vodom sa seoske sekundarne mreže, kao i izgradnja kanalizacione mreže za potrebe objekata u okviru zone solarne elektrane, uz izgradnju septičke jame.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker