Gradska hronika

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa u skladu sa Programom Ministarstva privrede

U toku je prijava na Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2022. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA). Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i zadrugama,  u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Usluga je besplatna za mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnike i zadruge, koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Mentoring čini skup sledećih usluga:

–  Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu, odnosno zadruzi;  Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta ili zadruge; Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja; Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadruge;  Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata   Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;  Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija; Kaizen; Konsalting;  Savetovanje/koučing;  Obuka Upućivanje na  odgovarajuće specijalizovane konsultante.

 Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju:

  1. Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
  • registrovani na teritoriji Republike Srbije;
  • imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  • ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.
  1. Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:
  • da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;
  • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  • da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Javni poziv je otvoren do 12. avgusta 2022. godine. Potrebna dokumentacija:

  1. Obrazac 1- Popunjena prijava
  2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.

Dokumentaciju pod tačkom 2. nisu u obavezi da dostave privredni subjekti registrovani u 2022. godini.

 Javni poziv, Uputstvo i drugi prateći obrasci dostupni su na internet stranici Razvojne agencije Srbije, www.ras.gov.rs, kao i na internet stranici Regionalne razvojne agencije Jug www.rra-jug.rs i u štampanom obliku u Kancelariji RRA Jug u Pirotu.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker