Gradska hronika

Javni poziv za potencijalne korisnike usluga Virtuelnog inkubatora

U cilju podrške razvoju preduzetništva u sferi modernog poslovanja, ZIP centar za
mlade – biznis inkubator d.o.o .raspisuje Javni poziv za preduzetnike, potencijalne korisnike usluga Virtuelnog inkubatora u okviru programa “Plan rada za 2021.godinu Start – up centra u Pirotu” podržanog od strane kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj i grada Pirota.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju pravna lica do dve godine poslovanja, bez obzira na
delatnost. Ukupan broj korisnika usluga je 5 preduzetnika. Usluge koje se korisnicima nude kroz Virtuelni inkubator su:
-Konsultativna podrška iz oblasti digitalnog marketinga
-Konsultativna podrška iz oblasti računovodstvenih i pravnih poslova
-Izrada ili unapređenje dizajna pakovanja i promo materijala kao i štampa istog.

Potrebna dokumentacija za prijavu na javni konkurs je prijava u slobodnoj formi sa osnovnim informacijama o kompaniji (naziv i matični broj kompanije) i kratak opis kompanije i delatnosti.

Prijava u slobodnoj formi se podnosi na mejl – [email protected]. Konkurs je otvoren do 12.11.2021. godine.

Selekcija kandidata vrši se kroz tri koraka: najpre predselekcija na osnovu dostavljene dokumentacije, zatim sledi intervju sa prijavljenim kandidatima i na kraju konačna odluka na osnovu procesa ocenjivanja i obavljenog intervjua. Prilikom ocenjivanja sagledavaju se sledeći kriterijumi:

-prednost se daje ženama preduzetnicama,
-sagledava se inovativnost proizvoda ili usluga,
-jasno definisano tržište i mogućnost plasmana proizvoda ili usluge ,
-održiv biznis model,
-mogućnost za rast i razvoj.

Selekcija korisnika će se izvršiti u roku od 5 dana od isteka roka za prijavu na javni poziv. Odluke o odabiru kandidata će biti javno distribuirane svim pravnim licima koja
konkurišu kao i na oglasnoj tabli Zip centra.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem mejla – [email protected]

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker