Lokalna samouprava

Javni poziv za dodelu priznanja Grada Pirota za 2018. godinu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Г Р А Д    П  И  Р  О  Т

    Градска управа

    I бр. 06-91/2018

Пирот,09. 11. 2018.г.

         

На основу члана 19. Одлуке о јавним признањима и наградама Града Пирота (“Службени лист града Ниша”бр.49/01), Комисија за доделу јавних признања и награда, објављује

 

 

  • Ј А В Н ИП О З И В

за достављање предлога за доделу јавних признања и награда

                                                                               Града Пирота за 2018. годину

 

– Звање ”Почасни грађанин Града Пирота”

                  – Звање ”Заслужни грађанин Града Пирота’

                 

                  Награде у виду медаља и плакета – Награда ”28. децембар”

                                                                                                    – Награда ”28. децембар”- Посебно признање

 

 

Звање ”Почасни грађанин Града Пирота’додељује се за изузетне заслуге у развоју привреде и друштвених делатности, као и за изузетна постигнућа и дела која доприносе развоју и афирмацији Града Пирота. Звање се може доделити држављанину Републике Србије и држављанима других  земаља.

 

Звање ”Заслужни грађанин Града Пирота”додељује се појединцима који су рођени или живе на територији Града Пирота, за изузетне заслуге у развоју привреде и друштвених делатности, унапређивање међународне сарадње, као и постигнућа и дела чији су ефекти за развој, статус и афирмацију Града Пирота евидентни кроз дужи временски период. Звање може се доделити и постхумно.

 

Награда ”28. децембар”додељује сезаизузетна достигнућа у привреди, здравству, информисању, пољопривреди, малој привреди, проналазаштву, спорту, образовању, култури и другим областима, правним лицима и појединцима.

 

Награда ”28. децембар”Посебнoпризнањeдодељују се поводом значајних јубилеја, завршетка акција од посебног интереса за град, за допринос у акцијама хуманитарног карактера, предузећима, институцијама, установама, месним заједницама и појединцима.

 

Предлоге за доделу јавних признања и награда могу поднеди сва физичка и правна лица.

 

Неблаговремени и непотпуни предлози се неће разматрати.

 

Предлози се упуђују у писаној форми уз свеобухватно образложење и обавезно наглашавање за коју се награду предлажу, Комисији за доделу јавних признања и награданајкасниједо10.12. 2018. године, на адресу:

 

 

Град Пирот-Градска управа

-Комисија за доделу јавних признања и награда,

18300 Пирот, Српских Владара 82.

 

 

Ближе информације оЈавном позиву икритеријумима за доделу признања обратити на тел.305-552.

 

 

  • Комисија
  • за доделу јавних признања и награда                                                                                                      Града Пирота

 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker