Lokalna samouprava

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava građanima za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava građanima za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2023. godini na teritoriji grada Pirota, raspisan je 7. juna i traje do 7. jula.  Predmet konkursa je zamena uređaja za grejanje koji koriste ogrevno drvo, ugalj ili lož ulje kotlovima ili etažnim pećima na drvni pelet.Dim iz dimnjaka individualnih lozista kao glavni izvor zagadjenja

Pravo učešća na konkursu imaju građani koji ispunjavaju sledeće uslove: 1. da je podnosilac prijave vlasnik objekta ili ukoliko nije vlasnik, da ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu i tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu saglasnost vlasnika objekta; 2. da se objekat nalazi na teritoriji grada Pirota; 3. da kao postojeći energent koristi lož ulje, mazut, ugalj ili drvo; 4. da je izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda vezanih za objekat.

Pravo učešća na Javnom konkursu nemaju vlasnici porodičnih kuća koji su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

Maksimalno učešće Grada i Republike Srbije je do 140.000 dinara sa PDV-om po prijavi, odnosno do 50% ukupne vrednosti po prijavi sa PDV-om. Neće se odobravati sredstva za nabavku kombinovanih uređaja koji kao energent koriste i čvrsto gorivo i pelet.

Konkursna dokumentacija za Javni konkurs može se preuzeti na internet stranici grada Pirota, www.pirot.rs, ili na šalteru broj 14 u Jedinstvenom upravnom mestu Gradske uprave Pirot, ul. Srpskih vladara br. 82, Pirot.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker