Lokalna samouprava

Javna rasprava o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od  2024-2026. godine

Javna rasprava o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od  2024-2026. godine održaće se 22. januara  sa početkom u 12 časova u svečanoj sali Gradske uprave Pirot. Otvorenom sastanku – javnoj raspravi o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota mogu prisustvovati zainteresivani građani, udruženja, stručna i ostala javnost. 

Primedbe, predlozi, sugestije građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti  i putem elektronske pošte na adresu [email protected]  ili poštom na adresu: Grad Pirot, Srpskih vladara 82, 18300 Pirot – sa napomenom na koverti: „Za javnu raspravu o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2024. do 2026. godine”, najkasnije do 26.01.2024.  godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu koji je objavljen  na sajtu Grada Pirota.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker