POSAO

JAVNI POZIV za obuku za zanimanje POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADNIK

U okviru projekta „Znanjem do posla“  dana 10.06. 2021. godine objavljuje se

 

J A V N I   P O Z I V

Za obuku za zanimanje

P O M O Ć N I  G R A Đ E V I N S K I   R A D N I K

U okviru obuke na radnom mestu u kompaniji Napredak doo, Pirot troje mladih će imati priliku da se upozna, kako teorijski, tako i praktično, tokom 360h sa zanimanjem POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADNIK. Polaznici će kroz rad na terenu savladati znanja, veštine i stavove, neophodne za vršenje ovog posla. Uz pomoć iskusnih mentora iz kompanije, polaznici će savladati: molerske radove, izradu pregradnih zidova, spuštanje plafona, radove na pripremi mase i boje, nanošenje isitih kao i postavljanje i korišćenje uređaja i alata za obradu zidova i plafona.

Tokom obuke polaznici će dobijati novčanu nadoknadu, a najbolji polaznici priliku za zaposlenje.

Pravo učešća imaju nezaposlena lica od 18 do 30 godina ili do 35 godina ukoliko pripadaju nekog ranjivoj kategoriji stanovništva (mlade žene, dugoročno nezaposleni, mladi iz ruralnih područja koji žive na više od 20 km od mesta obuke, mladi sa invaliditetom, samohrani roditelji, pripadnici romske etničke grupe, bivši zatvorenici, tražioci azila, korisnici novčane socijalne pomoći, nekvalifikovani ili niskokvalifikovani mladi)

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave putem telefona 010/501-820 svakog radnog dana od 9h do 14h , na mail: jobinfocentarpirot@gmail.com, ili lično u Job info Centru, u Pirotu, u ulici Bogojavljenska br. 3ili u samoj kompaniji u ulici Paje Jovanovića 1.

   Rok za prijavu: 15 dana od objavljivanja javnog poziva

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker