Lokalna samouprava

Izvršenje prihodne strane budžeta za prethodnu godinu gotovo 100%

Odbornici Skupštine grada Pirota usvojili su Odluku o završnom računu za 2022. godinu. Odluka o završnom računu je posle odluke o budžetu najvažniji finansijaki akt koji donosi Skupština, ističe načelnica Odeljenja za privredu i finansije, Ivana Malinović. Budžet je kreiran na 2,9 milijarde dinara, izvršenje prihodne strane je gotovo 100%, što predstavlja iznos od 2,318 miljarde dinara. Rashodi su izvršeni u iznosu od 2,613 milijarde dinara odnosno 88,6%. Ona kaže da su u odnosu na 2021. ovi procenti bolji i zadovoljavaju sve budžetske  korisnike.

Tokom  2022. godine je Odeljenje za privredu i finansije primilo 17.500 zahteva koje su dostavljali korisnici budžeta. Svi zahtevi su obrađivani i na osnovu njih su vršene isplate. Najveći iznos plaćanja izvšen je sa pozicije Zgrade i građevisnki objekti, oko 510 miliona dinara, od čega je 293 miliona isplaćeno za izgradnju Otvorenog kupališnog kompleksa.

“Tekuća budžetska rezerva angažovana je u iznosu od 21,5  miliona dinara, uglavnom za učešće kod eksproprijacija gde sredstva  nisu bila dovoljna ili nije bilo otvorenih pozicija, poput učešća u različitim projektima. Transferi nisu menjani, 330 miliona je primljeno, donacije u iznosu od 33 miliona dinara. Ove brojke nam pokazuju da smo bili likvidni, servisirane su sve obaveze prema dobavljačima, svi stalni troškovi izmireni su na vreme i pored ekonomske situacije koja je uticala i na naš budžet u smislu da su pojedini ugovor aneksirani” – istakla je načelnica Odeljenja za privredu i finansije, Ivana Malinović.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker