Lokalna samouprava

IZVEŠTAJ O KVALITETU VAZDUHA SA MOBILNE STANICE U PIROTU

Satne koncentracije amonijaka NH3, od ponedeljka 26.12. su se kretale od 7 µg/m3 do 17 µg/m3, a jučerašnja dnevna vrednost bila je 9 µg/m3. Prema poslednjim merenjima u 07 sati koncentracija amonijaka je 7 µg/m3. Maksimalna dozvoljena koncentracija amonijaka za tri sata je 200 µg/m3, a dnevna granična vrednost je 100 µg/m3, navodi se u saopštenju Agencije za zaštitu životne sredine.

Prema podacima sa mobilne stanice u Pirotu od 26.12.2022. godineu 21 sat do 28.12.2022. godineu 07 sati, nije bilo prekoračenja satnih (350 µg/m3)ni dnevnih (125 µg/m3) graničnih vrednosti sumpordioksida SO2. Satne koncentracijesumpordioksida SO2kretale su se od 3 µg/m3do 93µg/m3. Satne koncentracije suspendovanih čestica PM10, kretale su se od 17µg/m3 do 145 µg/m3. Prema poslednjim merenjima u 07 sati koncentracije PM10 bile su 17µg/m3. Koncentracije suspendovanih čestica PM10prekoračile su dnevnu graničnu vrednost (50 µg/m3) 27.12. 2022. godine i iznosile su 64 µg/m3.Satne koncentracije suspendovanih čestica PM2.5, kretale su se od 16µg/m3do 138 µg/m3. Prema poslednjim merenjima u 07 sati koncentracije PM2.5 bilesu 16µg/m3.Srednje dnevne koncentracije suspendovanih čestica PM2.5 ) 27.12. 2022. godine iznosile su 60 µg/m3. Satne koncentracije ugljenmonoksidaCO, kretale su se od 0.05 mg/m3 do 2.55 mg/m3. Koncentracije ugljenmonoksida CO, nisu prekoračile dnevnu graničnu vrednost (5 mg/m3).

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker