Lokalna samouprava

Izrada Razvojnog plana grada Pirota u završnoj fazi, poziv svim zainteresovanim da se aktivno uključe u proces planiranja

U procesu izrade Plana razvoja grada Pirota za period 2021-2028, koji ulazi u završnu fazu ,kroz konsultacije je potrebno uključiti sve relevantne zainteresovane strane i ciljne grupe koje mogu dati doprinos u izradi dokumenta svojim poznavanjem lokalnih prilika. Jedan od primera dobre prakse šireg uključivanja zainteresovanih strana u proces planiranja jeste organizovanje Partnerskog foruma koji bi trebalo da uključi građane, predstavnike poslovne zajednice, strukovna udruženja, organizacije civilnog društva…

pirot
foto Jovan Jončić-Radio klub Pirot

S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju koja prati ceo dosadašnji proces izrade Plana razvoja grada Pirota, kao jedini vid konsultacija sa zainteresovanim stranama nameće se komunikacija putem interneta, na „on line” sastancima i putem elektronske pošte.

U ovu ,  svrhu  objavljujemo aktuelnu verziju nacrta Plana razvoja grada Pirota na internet stranici Grada Pirota  www.pirot.rs  i pozivamo  Vas da se upoznate sa nacrtom Plana  kao i da svoje sugestije i komentare iznesete na sastanku koji će biti organizovan putem „Zoom” aplikacije .

Za zainteresovane učesnike konsultacija koji nisu upoznati sa korišćenjem interneta, omogućićemo da putem kontakt mejla [email protected] dostave svoje sugestije, saopštila je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Pirot.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker