Lokalna samouprava

Izabran nov prevoznik za linije ka Rasnici, Ponoru, Kosturu

Načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i inspekcijske službe Zoran Krstić danas je na konferenciji za novinare saopštio da je sa dosadašnjim prevoznikom koji je imao obavezu da prevozi putnike ka selima Ponor, Kostur, Blato, Rasnica, Barje Čiflik raskinut ugovor i da su po hitnom postupku, metodom neposredne pogodbe, umesto dosadašnjeg prevoznika Dampeksa, pomenute linije poverene novim prevoznicima, a to su firme Tanez i Jeremić prevoz. Saobraćaj na svim linijama trebalo bi da se potpuno normalizuje već od 1. novembra, kazao je Krstić.

 

-Ovaj prevoznik u ranijem periodu nije u potpunosti obavljao saobraćaj i u tom smislu smo imali više sastanaka ali situacija se nije popravljala, podneli smo i neke prekršajne prijave i na kraju je sam prevoznik svojim dopisom podneo zahtev da prestane sa obavljanjem prevoza zbog materijalne situacije, nedostatka vozača i nedostatka vozila. Mi smo imali niz sastanaka i upoznali ostale prevoznike da, kada je reč o situaciji kada se mora hitno reagovati, postoji mogućnost izbora novog prevoznika putem neposredne pogodbe. Na tom sastanku se niko od prevoznika nije izjasio da želi da preuzme pomenute linije pa smo imali ponovni sastanak kada se prevoznik Tanez, zastupajući prevoznika Jeremić, izjasnio da želi da preuzme taj paket linija. Oni su to i pisanim putem potvrdili da su zainteresovani pa smo u tom smislu sačinili ugovor sa ova dva prevoznika na pomenutim linijama. Mi smo uputili i podnesak prevozniku Dampeks da prihvatamo njegov zahtev uz molbu da do 1. 11. i dalje obavlja prevoz a da sa 31. oktobrom je raskinut-kazao je Krstić.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker