Lokalna samouprava

Iz gradskog budžeta 61 milion dinara za mere populacione politike

Pirot je jedan od gradova u Srbiji koji prednjači u aktivnostima unapređenja položaja porodica sa decom kroz realizaciju brojnih populacionih i socijalnih mera. Prema rečima Nadice Adamović, šefa Odseka društvene brige o deci,  postoji više od petnaest lokalnih mera koje se realizuju sa ciljem pružanja finansijske podrške porodicama sa decom. U Budžetu grada Pirota za ovu godinu opredeljena su sredstva u iznosu od preko 61 milion dinara, što je na, skoro istom nivou kao i prošle godine.

opstina pirot

“Imamo preko 3.000 korisnika prava iz ove oblasti, uz, zaista, veliki broj mera. Kad uporedim sa ostalim gradovima, s obzirom na česte kontakte sa mojim kolegama i saradnicima iz drugih mesta, Pirot prednjači u tome. Konkretno, populacione mere na teritoriji Pirota su pomoć parovima za vantelesnu oplodnju, novčana pomoć za prvorođeno dete, novorođeno dete čiji roditelji žive na selu, nezaposlenim majkama. Zatim, sva davanja vezana za treće dete – novčana pomoć za treće dete u porodici, besplatan boravak u predškolskoj ustanovi i kasnije besplatna užina i udžbenici za osnovnu školu. Moram da pomenem i Lokalni akcioni plan za decu koji je veoma značajan strateški dokument usvojen 2005. godine i svih ovih godina se uspešno implementira. Poslednji put je revidiran 2019. za period od 2019. do 2024. godine. Pojedine mere su, upravo, proizašle iz ovog dokumenta, kao što je, konkretno, pružanje novčane pomoći deci bez roditeljskog staranja pod starateljstvom. Veoma je bitno da grad sprovodi sve ove mere u kontinuitetu pa se, na primer, ova pomoć koju sam pomenula tradicionalno dodeljuje uoči Uskrsa “, kaže Adamovićeva.

Pored populacionih mera realizuju se i druge mere koje utiču na poboljšanje kvaliteta života dece i porodica, kaže Nadica Adamović.

“Imamo novčanu pomoć samohranim roditeljima, jednokratnu novčanu pomoć za decu korisnika dečjeg dodatka koja polaze u prvi razred osnovne škole, novčanu pomoć za lečenje dece uzrasta do 18 godina, izuzetno i za stariju decu ako je porodica u stanju materijalne potrebe, zatim tu su studentske i sportske stipendije. Uskoro ćemo potpisati ugovore sa deset novih studenata koji će primati gradsku stipendiju. Time ćemo ukupno imati trideset četiri stipendije. Treba reći da imamo i besplatan prevoz za učenike osnovnih i srednjih škola. Da istaknem besplatan boravak dece u vrtiću, tu je pet kategorija. Pomenula sam treće dete u porodici, zatim imamo decu sa smetnjama u razvoju, decu bez roditeljskog staranja, decu korisnika novčane socijalne pomoći i decu sa sela za boravak u objektu na selu. Besplatnu užinu i udžbenike, pored trećeg deteta, ostvaruju i korisnici novčane socijalne pomoći. Dakle, veliki broj korisnika i niz mera sa ciljem pružanja finansijske podrške i pomoći”.

jedinstveno upravno mesto pirot

Adamovićeva je dodala da se trenutno podnose zahtevi za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike za treće dete i decu korisnika novčane socijalne pomoći. Rok je do 15. aprila. Sve potrebne informacije građani mogu dobiti i podneti zahteve u Uslužnom centru grada na šalterima društvene brige o deci – broj 17 i 18. Svi podneti zahtevi rešavaju se u zakonskom roku.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker