Lokalna samouprava

Iz budžeta grada Pirota 19 miliona dinara za programe zapošljavanja

Politika zapošljavanja grada Pirota i njena realizacija u prethodne dve godine bila je na zadovoljavajućem nivou i poslužila je kao osnova za izradu budućeg Lokanog akcionog plana zapošljavanja za period od 2021. do 2023. godine. U skladu sa merama od prošle i preprošle godine predloženo je da se za program stručne prakse izdvoji 8 miliona dinara, za program samozapošljavanja 5 miliona, da se od države traži nešto više od 4,5 miliona, tako da će se obezbediti oko 40 subvencija za zamozapošljavanje. Predloženo je da javni radovi budu finansirani sa 5 miliona, a obuke za deficitarna zanimanja na tržištu rada sa milion dinara kaže, Nenad Petrović, savetnik za ekonomski razvoj.

gradska izborna komisija grad pirot

“U planu je da se ove tri mere – javni radovi, stručna praksa i samozapošljavanje realizuju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Četvrta mera, koja se odnosi na obuke, najverovatnije će se realizovati sa ZIP centrom za mlade, jer imaju dosta iskustva u obukama nezaposlenih. Odbornici su usvojili Odluku o izradi Plana. Ovih dana ćemo formirati radno telo koje će učestvovati u postupku izrade. Činiće ga predstavnici grada, Nacionalne službe, udruženja građana, poslodavaca, nezaposlenih lica, Razvojne agencije “Jug” i drugih organizacija koje su značajne na lokalnom tržištu rada. Očekujemo i donošenje Odluke o formiranju novog Lokalnog saveta za zapošljavanje koji će na nekoj od narednih sednica doneti Plan i program javne rasprave. Nakon izrade nacrta Plana sledi javna rasprava gde će sva zainteresovana lica, građani i institucije moći da daju svoje predloge i sugestije za izmenu i dopunu. Na narednoj sednici Skupštine grada Plan ide na usvajanje. Novina, u odnosu na sve prethodne godine, je da Zakon o planskom sistemu, usvojen 2018. godine, predviđa takvu proceduru za usvajanje dokumenata javne politike, kao što je naš Akcioni plan. Razlika je i u tome što se Plan donosi za srednjoročni period od tri godine, a do sada je bio na godišnjem nivou”, kazao je Petrović za Pirotske vesti.

nacionalna sluzba za zaposljavanje

Petrović je dodao da još uvek nije usvojen Nacionalni akcioni plan zapošljavanja, pa se zbog toga kasni sa usvajanjem lokalnog plana. Očekuje se da u narednih petnaestak dana Nacionalni plan bude usvojen i onda će Lokalni akcioni plan ući u proceduru koja prethodi usvajanju. Zbog toga će se pomenuti programi realizovti u maju ili junu, ali već sledeće dve godine biće jasna situacija i moći će od januara da počne realizacija svih programa. Kroz ove mere angažovaće se oko 110 nezaposlenih lica i verovatno oko 20 koja će proći obuke.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker