Lokalna samouprava

Iskoristiti povoljne vremenske prilike za hemijsku zaštitu jabučastog i koštičavog voća

Vremenske prilike ovih dana omogućavaju voćarima da više pažnje posvete svojim zasadima u cilju zaštite od pojave bolesti. Meteorolozi najavljuju mogućnost novih padavina narednih dana. Sobzirom da vlažno vreme pogoduje razvoju pategona, veoma je važno iskoristiti povoljne vremenske uslove i  blagovremeno pristupiti tretiranju voćaka određenim hemijskim preparatima savetuje, stručni saradnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj, savetodavnoj i stručnoj službi u Pirotu, Ljubiša Đorđević.

“Meteorolozi najavljuju padavine i u tom slučaju stvaraju se povoljni uslovi za razvoj određenih bolesti, naročito kod jabučastog i koštičavog voća. Kod jabučastog voća, uz padavine i prisustvo zrelih askospora u voćnjacima, stvaraju se povoljni uslovi za razvoj fitopatogenog oboljenja, odnosno čađave krastavosti lista i plodova. Preporuka je da voćari odmah pristupe hemijskoj zaštiti primenom preparata na bazi mankoceba. Ovaj period je tipičan i za pojavu pepelnice kod jabuke, tako da bi i tu trebalo primeniti odgovarajuće mere”- kaže Đorđević.

Što se tiče koštičavog voća, dodao je Đorđević, ono je već u fazi cvetanja, u zavisnosti od lokaliteta i sorata, tako da i u ovim zasadima treba preduzeti odgovarajuće mere. U ovom periodu koštičavo voće je osetljivo na pojavu monilije laksa, odnosno sušenje grančica i cvetova. Zbog toga bi voćari morali da hemijski tretiraju svoje zasade preparatima na bazi ciprodinila, s obzirom da monilija laksa može da napravi veliku štetu u voćnjacima.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker