Ostale vesti

I u ovome je Pirot među najboljima u Srbiji, a svega 10 posto gradova ispuni proceduru koja za cilj ima unapređenje šuma!

Pirot je jedan od najboljih gradova u Srbiji kada je reč o poštovanju procedure prilikom upotrebe sredstava prikupljenih od poreza na posečena drva, a koja bi trebalo da se ulažu u unapređenje šuma na teritoriji lokalnih samouprava.

Jeste li nekada učestvovali u pošumljavanju? Da li znate kako se prikupljaju sredstva kojima se finansiraju velika pošumljavanja? Evo kako…

Za svako drvo koje se legalno poseče mora se platiti taksa na posečeno drvo, bez obzira da li je državno ili privatno vlasništvo. Ova taksa iznosi u proseku oko 2 eura po kubnom metru posečenog drveta. Po Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara 30% ubrane takse pripada lokalnoj samoupravi gde se posečeno drvo nalazilo, a 70% je prihod ministarstva za šumarstvo.  Ovo je jedan od načina kako se postiže održivost finansiranja jer se praktično sečom odvajaju neka sredstva koja se po Zakonu o šumama moraju namenski upotrebiti za unapređenje stanja postojećih šuma ili za osnivanje novih šuma. 70% budžeta koji pripada ministarstvu se svake godine u zakonitoj proceduru na javnom konkursu raspodeljuje korisnicima (uglavnom javna preduzeća, nacionalni parkovi i udruženja šumovlasnika). Međutim, 30% sredstva koji se slivaju u budžete lokalnih samouprava uglavnom se ne plasira adekvatno. Najveći problem je što zakon propisuje da za plasiranje ovih sredstava lokalna samouprava mora svake godine doneti Program i da se sredstva utroše po tom programu. Osim toga zakon nalaže da sve lokalne samouprave do 31. marta izveste nadležno ministarstvo o načinu na koji su sredstva utrošili prethodne godine.

Pirot među najboljima u Srbiji!

Ovu proceduru u potpunosti ispunjava jedva 10% lokalnih samouprava u Srbiji, a Pirot je među najboljim od njih. Ovu temu su najpre pokrenula udruženja vlasnika privatnih šuma iz Zlatiborskog okruga na čiju inicijativu je u prethodne tri godine nekoliko opština užičkog kraja razumelo problem i počelo da sprovodi zakonitu proceduru. Ove godine udruženje „Bor“ iz Užica sprovodi projekat „Od šuma za šume“ i pokušava da proširi temu u Pirotskom okrugu. Prema zvaničnim podacima koje je udruženje prikupilo za period od poslednje tri godine, najviše sredstava na godišnjem nivou prihoduje Pirot (2,2 miliona dinara). Zatim slede Babušnica i Dimitrovgrad ( po 600.000 dinara) i Bela palanka (200.000 din). Međutim, prema podacima koje su opštine dostavile udruženju, samo je Pirotimao donet Program po kome je plasirao ova sredstva.

Zato u okviru projekta „Od šuma za šume“ želimo da pitamo građane iz opština Pirotskog okruga da nam kažu šta misle da treba da budu prioriteti kada se sredstva u budućnosti budu trošila. To će nam pomoći da zajedno sa nadležnima iz opština izradimo predloge budućih Programa koji će uključiti i stavove građana. Molimo vas da odvojite 5 minuta i popunite anketu klikom na link

https://forms.gle/kjMy8B6WC2pC6v3QA

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker