Lokalna samouprava

Gradska uprava: Javni poziv za predloge za dodelu javnih priznanja i nagrada

На основу члана 19. Одлуке о јавним признањима и наградама Града Пирота (Службени лист града Ниша бр.49/01), Комисија за доделу јавних признања и награда, објављује

Ј А В Н И П О З И В

за достављање предлога за доделу јавних признања и награда

Града Пирота за 2019. годину

– Звање ”Почасни грађанин Града Пирота”

– Звање ”Заслужни грађанин Града Пирота’

Награде у виду медаља и плакета – Награда ”28. децембар”

– Награда ”28. децембар”- Посебно признање

Звање ”Почасни грађанин Града Пирота’додељује се за изузетне заслуге у развоју привреде и друштвених делатности, као и за изузетна постигнућа и дела која доприносе развоју и афирмацији Града Пирота. Звање се може доделити држављанину Републике Србије и држављанима других земаља.

Звање ”Заслужни грађанин Града Пирота” додељује се појединцима који су рођени или живе на територији Града Пирота, за изузетне заслуге у развоју привреде и друштвених делатности, унапређивање међународне сарадње, као и постигнућа и дела чији су ефекти за развој, статус и афирмацију Града Пирота евидентни кроз дужи временски период. Звање може се доделити и постхумно.

Награда ”28. децембар” додељује се за изузетна достигнућа у привреди, здравству, информисању, пољопривреди, малој привреди, проналазаштву, спорту, образовању, култури и другим областима, правним лицима и појединцима.

Награда ”28. децембар”Посебнo признањe додељују се поводом значајних јубилеја, завршетка акција од посебног интереса за град, за допринос у акцијама хуманитарног карактера, предузећима, институцијама, установама, месним заједницама и појединцима.

Предлоге за доделу јавних признања и награда могу поднеди сва физичка и правна лица.

Неблаговремени и непотпуни предлози се неће разматрати.

Предлози се упуђују у писаној форми уз свеобухватно образложење и обавезно наглашавање за коју се награду предлажу, Комисији за доделу јавних признања и награда најкасније до 05.12. 2019. године, на адресу:

Град Пирот-Градска управа

-Комисија за доделу јавних признања и награда,

18300 Пирот, Српских Владара 82.

Ближе информације о Јавном позиву и критеријумима за доделу признања обратити на тел. 305-552.

Комисија

за доделу јавних признања и награда Града Пирота

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker