Gradska toplana u novim prostorijama u naselju Senjak