Lokalna samouprava

Grad preduzeo preventivne i operativne mere obrane od poplava

Danas su na sednici Okružnog štaba za vanredne situacije doneti  operativni planovi za odbranu od poplava vode Drugog reda koji su u nadležnosti lokalnih samouprava i gradova. U vezi sa tim su i planirana materijalna sredstva iz budžeta grada i opština. Svi subjekti koji učestvuju u sprovođenju mera u odbrani od poplava su spremni po pitanju ljudstva i materijalnih sredstava.

Grad i opštine na području Pirotskog okruga su preduzele preventivne i operativne mere odbrane od poplava.
Okružni Štab za VS je dao preporuku Gradskom i Opštinskim štabovima za VS da prate stanje na svojim teritorijama i po potrebi održe sednice štabova.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker