Lokalna samouprava

Grad Pirot u registru investicionih mapa Srbije

Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić, zajedno sa predstavnicima ukupno deset lokalnih samouprava iz Srbije, u okviru realizacije projekta “Unapređenje poslovne klime u Srbiji”, finansiranog od strane Kraljevine Švedske, u posetio je Stokholmu i gradu Gavle koja je završnica ovog projekta u okviru koga je Grad Pirot predstavio svoju grinfild investiciju “Pirot-Jug” koja se nudi svim potencijalnim domaćim i stranim investitorima.

Ova lokacija koju Grad Pirot nudi svim zainteresovanim stranama može se videti na sajtu koji je napravljen kroz ovaj projekat za potrebe promocije lokalne samouprave. Kako je Colić kazao Pirotskim vestima, u poseti Švedskoj su predstavnici izabranih lokalnih samouprava i Republičkog geodetskog zavoda.

-Ovde smo na studijskim posetama lokalnim samoupravama u Stokholmu i Gradu po imenu Gavle. Teme su različite, od izrade planskih dokumenata do ekonomskog razvoja i privlačenja investicija-kaže Colić.

Republički geodetski zavod i Švedska uprava za kartografiju započeli su zajednički projekat pod nazivom „ Unapređenje poslovne klime u Srbioji“, koji finansira Međunarodna razvojna agencija Kraljevine Švedske SIDA. Projekat je započet potpisivanjem Sporazuma 2019. godine sa ciljem pružanja podrške Republičkom geodetskom zavodu pri uspostavljanju Nacionalnog registra investicionih mapa koji će biti dostupan svim građanima kao i potencijalnim domaćim i stranim investitorima. Investicione lokacije biće objedinjene na jednom mestu, što će omogućiti lak, brz i transparentan pristup investicionim lokacijama u Srbijali i domaćim i stranim investitorima.

Cilj projekta je uspostavljanje Nacionalnog registra investicionih mapa koji će biti dostupan svim građanima i potencijalnim domaćim i stranim investitorima, a koji će sadržati lokacije za investicije lokalnih samouprava.

U okviru prve faze pilot projekta izvršen je odabir deset pilot jedinica lokalnih samouprava koje učestvovuju u realizaciji projekta.Među njima je i grad Pirot. Naime odabrane pilot jedinice su tokom realizacije projekta sarađivale sa Republičkim geodetskim zavodom. Sporazum između grada Pirota i Republičkog geodetskog zavoda potpisan je 19. septembra.2019. godine.
Ova saradnja se odnosila na razmenu i ažuriranje podataka, analizu stanja i potreba jedinice lokalne samouprave, izradu plana obuke za jačanje kapaciteta, studijska poseta Švedskoj,pružanje obuka i stvaranje lokalnog centra.Saradnja je imala za cilj da privuče nove investicije .

Kroz projekat su prikupljene precizne i tačne informacije relevantne za projekat. Pod ovim se podrazumevaju informacije kao što su ,precizne lokacije, planska dokumentacija na osnovu kojih bismo kasnije omogućili potencijalnim investitorima pregled ponude investicionih lokacija.
Uspešnost projekta se ogleda u sposobnost pilot jedinica lokalnih samouprava da deluju kao lokalni centri koji će svoja znanja i iskustva preneti na svoje susedne i geografski bliske jedinice lokalne samouprave.

Kroz projekat su održane obuke iz domena razvijanja sistema, odnosno aplikacija, upotrebe veb servisa, upravljanje geoprostornim podacima, kao i obuke potrebne za upotrebu i dalji razvoj aplikacije.

Zahvaljujući ovom projektu uspostavljen je model Nacionalnog registra investicionih mapa, uspostavljen je sistem za prikupljanje podataka o investicionim lokacijama na lokalnom nivou, izgradnjen je kapacitet jedinica lokalnih samouprava za privlačenje potencijalnih investitora kroz sistem racionalnog upravljanja zemljištem., uspostavljen je direktan i transparentan kanal komunikacije između investitora i jeninica lokalne samouprave, kao i sistem nadzoar I vidljivost registra investicionih mapa.

 

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker