Lokalna samouprava

Grad Pirot raspisao javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu javnih priznanja i nagrada

Gradska uprava Pirot objavila je javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu javnih priznanja i nagrada Grada Pirota za ovu godinu. Reč je o priznanjima za počasnog građanina i zaslužnog građanina, kao i nagradama “28. decembar” i istoimenom posebnom priznanju. 

Na osnovu člana 19. Odluke o javnim priznanjima i nagradama  Grada Pirota  („Sl.list grada Niša“, br. 49/2001 ), Komisija za dodelu javnih priznanja i nagrada  raspisuje
JAVNI POZIV
za dostavljanje predloga za dodelu javnih priznanja i nagrada 
Grada Pirota za 2022. godinu.
– Zvanje „Počasni građanin Grada Pirota“,
– Zvanje „Zaslužni građanin Grada Pirota“,
 Nagrade u vidu medalja i plaketa
– Nagrada „28. decembar“,
– Nagrada „28.decembar“-Posebno priznanje
Zvanje „Počasni građanin Grada Pirota“ dodeljuje se za izuzetne zasluge u razvoju privrede i društvenih delatnosti, kao i za izuzetna dostignuća i dela koja doprinose razvoju i afirmaciji Grada Pirota. Ovo priznanje može se dodeliti državljaninu Republike Srbije i državljanima  drugih država.
Zvanje „Zaslužni građanin Grada Pirota“ dodeljuje se pojedincima koji su rođeni ili žive na teritoriji Grada Pirota, za  izuzetne zasluge u razvoju privrede i društvenih delatnosti, unapređivanje međunarodne saradnje, kao i dostignuća i dela čiji su efekti za razvoj, status i afirmaciju Grada Pirota evidentni kroz duži vremenski period.
Zvanje „Zaslužni građanin Grada Pirota“ može se dodeliti i posthumno.
Nagrada „28. decembar“ dodeljuje se za izuzetna dostignuća u privredi, maloj privredi, poljoprivredi, zdravstvu, informisanju, sportu, obrazovanju, kulturi, pronalazaštvu i drugim oblastima.
Nagrada „28.decembar“- Posebno priznanje dodeljuje se povodom značajnih jubileja, završetka akcija od posebnog interesa za Grad Pirot, za doprinos u akcijama humanitarnog karaktera, pojedincima, mesnim zajednicama, preduzećima, institucijama i ustanovama.

Podnosioci predloga obavezno dostavljaju sledeće :
– Predloge za dodelu javnog priznanja i nagrade sa naznakom za koju oblast se
predlaže kandidat i za koju vrstu nagrade na propisanom obrascu;
– Detaljno obrazloženje predloga sa biografijom predloženog kandidata sa
dovoljno činjenica za odlučivanje i ocenu vrednosti doprinosa, rezultata i
zasluga;
– Fotokopije dokumenata kojima se dokazuju i potkrepljuju navodi iz obrazloženja,
ukoliko takva dokumenta postoje za predloženog kandidata.
Predloge za dodelu javnih priznanja i nagrada mogu podneti sva fizička i
pravna lica, s tim da predlagač i predloženi ne mogu biti isto lice.
Rok i način dostavljanja predloga
Obrazloženi predlozi, sa odgovarajućim prilozima ( fotokopije ) za dodelu
javnih priznanja i nagrada se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj koverti
Komisiji za dodelu javnih priznanja Grada Pirota do 01.12.2022. godine sa
naznakom „Komisija za dodelu javnih priznanja i nagrada Grada Pirota za 2022.
godinu“ na adresu :

Grad Pirot- Komisija za dodelu javnih priznanja i nagrada

Grada Pirota za 2022. godinu

ul.Srpskih vladara br. 82 Pirot ili lično u uslužnom centru, na šalteru

pisarnice Gradske uprave Grada Pirota .

Obrazac predloga može se preuzeti na internet stranici Grada Pirota
www.pirot.rs ili u uslužnom centru Gradske uprave Pirot na šalteru
informacija.
Neblagovremeni predlozi neće biti uzeti u razmatranje.

Sve informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti na br. telefona
305-503 , Tamara Nikolić.

Komisija
za dodelu javnih priznanja i nagrada

Grada Pirota

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker