Lokalna samouprava

NSZ: Grad Pirot – lokalna samouprava godine za ostvarene rezultate u oblasti zapošljavanja

Dragan Jenaćković, v.d. direktora Filijale Pirot, u ime Nacionalne službe za zapošljavanje, ovih dana uručio je zahvalnicu zameniku gradonačelnika Pirota, Milošu Coliću, kao priznanje gradu Pirotu za ostvarene rezultate u promovisanju politike zapošljavanja i ostvarene rezultate u zapošljavanju. Grad Pirot je, kao društveno odgovoran, jedan od tri u Srbiji koji je dobio zahvalnicu Nacionalne službe za zapošljavanje za ostvarene rezultate u oblasti zapošljavanja. U maju su Filijala Pirot i grad Pirot zaključili sporazum o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji program, ili mera aktivne politike zapošljavanja.

Grad Pirot, koji pripada drugoj kategoriji jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, iz sopstvenog Budžeta opredelio je 4 miliona dinara za finansiranje programa dodele subvencije za samozapošljavanje, dok je iz Budžeta Srbije odobrene 3.272.000 dinara. Lokalnim akcionim planom za 2020. Pirot je izdvojio 14 miliona dinara za finansiranje programa javnih radova i stručne prakse uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje.

U programe i mere aktivne politike zapošljavanja uključeno je ukupno 110 nezaposlenih lica sa evidencije Filijale Pirot. Prema programu samozapošljavanja kroz sufinansiranje uključeno je 29 lica, u program stručne prakse uz tehničku podršku Filijale Pirot 28 lica i u program javnih radova 35 lica.

Od 2015. godine do danas, kroz sufinansiranje programa samozapošljavanja, grad Pirot je izdvojio 27, 25 miliona dinara.Ovim sredstvima i uz učešće republike, 143 lica su pokrenula sopstveni biznis. U prethodnih 5 godina Grad je izdvojio 5,4 miliona za subvencionisanje zapošljavanja 36 lica iz kategorije teže zapošljivih, 45 miliona za finansiranje programa stručne prakse 173 lica i 27 miliona dinara za finansiranje programa javnog rada kroz koji je 271 lice radno angažovano. Sve ove mere doprinele su značajnom smanjenju broja nezaposlenih na području Pirota.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker