Lokalna samouprava

Grad Pirot – konkurs za priznanja prosvetarima

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

     ГРАД П И Р О Т

     Градска управа

     Бр. I-61-20/2019

Пирот, 27.11.2019.год.

           

 

Сходно Одлуци Скупштине града Пирота о признањима за постигнуте резултате из области образовања, Комисија за доделу признања ,,Свети Сава, даје следеће

 

 

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Овом Одлуком утврђује се врста, услови и начин додељивања признања ,,Свети Сава за 2019. годину, за резултате постигнуте у васпитнообразовном раду у предшколском, основном и средњем образовању на територији Града Пирота. Награда се додељује у виду признања:

 

,,Свети Сава са златником

 

,,Свети Сава са сребрењаком

​​Диплома

Предлог за доделу признања могу да поднесу предшколска установа, школе и струковна удружења просветних радника. Предлози се подносе у писменој форми и уз свеобухватно образложење и овереним прилозима о постигнутим резултатима, а у складу са Правилником о мерилима вредновања и рангирања постигнућа запослених у предшколском, основном и средњем образовању, као и са назнаком за врсту признања за које се кандидат предлаже. Непотпуне и неблаговремене предлоге Комисија неће разматрати.Тачност података из предлога оверава директор својим потписом и печатом школе.

Документацију за конкурисање преузети у Градској управи                                

                                                       (Услужни центар-канц.број 52, телефон 30-55-52).

 

Рок за подношење предлога:   од 29.11. до 30.12.2019. године.

 

Предлоге слати на адресу:                        

                               Град Пирот – Градска управа                  

                                                                   Комисија за доделу признања ,,Свети Сава

                                                                    18300 Пирот, Српских владара 82                                                                                

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker