Lokalna samouprava

Grad Pirot: Javni poziv za dodelu pomoći preduzetnicima i mikro i malim privrednim društvima subvencionisanjem kamata na kredite poslovnih banaka

Grad Pirot raspisao je javni poziv za dodelu pomoći preduzetnicima i mikro i malim privrednim društvima subvencionisanjem kamata na kredite poslovnih banaka. Za ova kreditna sredstva mogu aplicirati postojeći poslodavci čija pretežna delatnost nije registrovana u okviru primarne poljoprivredne porizvodnje i trgovine.

 

Ove godine realizacija subvencionisanih kredita će se ostvariti preko CreditAgricole banke i banke Poštanske štedionice, sa kojima grad ima potpisane Ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji.

gradska izborna komisija grad pirot

Inače, reč je o investicionim kreditima sa rokom dospeća do 36 meseci, prevashodno namenjenim za ulaganja u poslovni prostor, nabavku mašina, alata i opreme.

Više informacija o samom pozivu zainteresovane strane mogu dobiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i pomenutim bankama, a neophodna dokumentacija za učešće na pozivu može se preuzeti i sa zvanične internet stranice grada www.pirot.rs.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker