Lokalna samouprava

Grad Pirot i USAID zajedno u borbi za čistiji vazduh i veću energetsku efikasnost

Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) „Bolja energija“ i grad Pirot potpisali su sporazum o dodeli bespovratnih sredstava za izradu Katastar individualnih ložišta.

Glavni zadatak ovog katastra biće utvrđivanjeosnovnih vrednosti nivoa zagađenja a zatim i postepena zamenapojedinačnih ložišta sa ciljem poboljšanja kvaliteta vazduha.Uz pomoć stručnog tima projektaBolja energijabiće posebnodizajnirana aplikacija za unos prikupljenih podataka, na osnovu kojeće se izvršiti evidencija praćenja potrošnje energenata, količineemisija zagađujućih gasova, kao i količina čestica ugljen dioksidauvazduhu. Važno je preduzimanje konkretnih mera za zamenupostojećih individualnih peći na čvrsto gorivo i smanjenje zagadenjavazduha, a sve to u okviru zadatkaPromovisanje visoko efikasnihpeći na drva”.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava potpisali su direktorkaprojektaBolja Energija”, Lena Bratić i gradonačelnik PirotaVladan Vasić. Zaključeno je da će ova saradnja pomoćipriprikupljanju podaka koji će omogućiti gradu Pirotu ažuriran pregled stvarnog stanja zagađenja vazduha za svaki zabeleženi objekat, različite delove grada i ceo grad.

Grad Pirot će u narednom periodu sprovoditi inventarizaciju pojedinačnih grejnih peći u urbanoj oblasti, obuhvatajući oko 13.000 domaćinstava i time podržati razvoj katastra individualnih ložišta. Bolja energijaima za cilj da pomogne u popunjavanju baze podataka o pojedinačnim grejnim pećima, čime će olakšatikreiranje sveobuhvatnog registra ložišta u Pirotu.

Uspostava katastra individualnih ložišta potvrdiće negativan uticajkoji individualna ložišta imaju na kvalitet vazduha i života u lokalnim zajednicama, kao i značaj strateškog  pristupa rešavanjuproblema. Uspostavom ovog katastra i izradom akcionog plana zapoboljšanje kvaliteta vazduha, grad Pirot postaće uzoran model zaostale gradove u Srbiji i regionu”, izjavila je Lena Bratić, direktorkaUSAIDovog projektaBolja energija

Gradonacelnik mr Vladan Vasic je istakao: U saradnji sa USAID-om, Grad nastavljamo sa aktivnostima na izradi katastraindividualnih zagadjivača. Obostrana želja je da se na osnovurezultata i pokazatelja koji budu dobijeni,  definiše realan plan aktivnosti. Njihovom realizacijom treba da dodje do smanjenjazagađenja vazduhа, dominantnog ekološkog problema našeggrada.”

USAID-ov projekat  „Bolja energija“ već drugu godinu zaredom nastoji da svojim aktivnostima ne samo edukuje građane, već i da kroz realizaciju pilot projekata uspostavi modele unapređenja energetske efikasnosti u Srbiji. U okviru ovih aktivnosti,  u partnerstvu sa lokalnim samoupravama, kao i građanima,intenzivno se radi na  uspostavljanju i usvajanju mehanizama finansiranja  energetske efikasnosti.  

 

Ovaj sadržaj je deo projekta Investicije po meri građana, u okviru Konkursa Grada Pirota za sufinansiranje medijskih projekata u 2023. godini

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker