Lokalna samouprava

Grad Pirot doneo odluke o realizaciji tri programa zapošljavanja u 2018. godini

Grad Pirot je doneo odluke o realizaciji tri od ukupno četiri programa zapošljavanja za 2018. god., koji se finansiraju iz gradskog budžeta, a realizuju se u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – filijalom Pirot. Kako je istakao Nenad Petrović, savetnik za lokalni ekonomski razvoj i član lokalnog Saveta za zapošljavanje, najpre je doneta odluka o dodeli šest subvencija od po 150 hiljada dinara privatnim poslodavcima za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih. Po ovom programu ostale su još četiri neraspoređene subvencije, a odluka o tome biće doneta nakon 25. aprila kada će se izvršiti novi presek stanja.

Program stručne prakse, kao najpopulranija mera koja izaziva ogromno interesovanje građana, ove godine će biti finansiran sa čak 9,34 miliona dinara. Zahvaljujući tome biće ukupno angažovana 37 volontera-pripravnika, od kojih su 29 sa visokom, 4 sa višom i 4 sa srednjom stručnom spremom, i praksu će obavljati u okviru različitih institucija javnog sektora, ali isto tako i kod privatnih poslodavaca. Ono što sledi u vezi sa ovim programom je potpisivanje ugovora sa poslodavcima i licima koja će obavljati stručnu praksu, te se očekuje da u prvoj polovini maja sva lica krenu sa radom.

Takođe, doneta je i odluka po programu javnih radova koji će se ove godine finasirati sa preko 4,9 miliona dinara. Odobrena su ukupno 17 projekata putem kojih će biti angažovano 49 nezaposlenih lica. Od ukupnog broja odobrenih projekata 12 će se realizovati u selima, 5 u gradskim naseljima. Početak sprovođenja javnih radova očekuje se u prvim danima maja.

Četvrti program zapošljavanja jesu subvencije za samozapošljavanje za koje je izdvojeno 3,2 miliona dinara. Međutim, Grad Pirot je u cilju povećanja sredstava za ove namene podneo Nacionaloj službi za zapošljavanje zahtev za zajedničko sufinasiranje programa. Odluka po ovom zahtevu još uvek nije doneta, pa se očekuje raspisivanje konkursa odmah nakon donošenja iste.

Na osnovu svega navedenog, a zahvaljujući sredstvima Grada Pirota koja se za ove namene iz godine u godinu konstantno uvećavaju, i pri tome za ovu iznose 19 miliona dinara, očekuje se posao za više od 120 nezaposlenih lica, istakao je Petrović.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker