Obrazovanje

“Godine uzleta” – Razvoj potencijala kod dece kroz eksperimentisanje i istraživanje

PU „Čika Jova Zmaj“ je jedan od pet klastera u Srbiji gde se praktično obavlja edukacija vaspitno – obrazovnog osoblja iz ostalih vrtića i predškolskih ustanova. Dolaze direktori, vaspitači, medicinske sestre – vaspitači i stručni saradnici koji se edukuju za primenu novog programa „Godine uzleta“. Od početka meseca  realizovane su dve stručne posete u kojima je učestvovalo oko  60 praktičara koliko se očekuje i tokom naredne dve posete koje su u planu do kraja meseca.  Pored Pirota, klaster centri se nalaze još u Novom Sadu, Zemunu, Čačku i Loznici.

U klaster centru „Čika Jova Zmaj“  od početka meseca  realizovane su dve stručne posete a planirano je ukupno 17 , tokom kojih će PU „Čika Jova Zmaj“ posetiti 510 vaspitača, direktora, medicinskih sestara – vaspitača i stručnih saradnika. Direktorka PU, Olivera Vukovojac, objašnjava da je poseta koncipirana da kroz primere dobre prakse gostima bude ptredstavljen novi  koncept rada uz mogućnost da se uključe u aktivnosti i upoznaju se sa  produktima koji su nastali kao rezultat vaspitno o brazovnog rada po grupama. Gostima se prezentuju i didaktičke igre koje vaspitači kreiraju zajedno sa decom a koje motivišu  drugu deecu na igru i uključivanje.

Vukovojac ističe da su posete ujedno i prilika za predstavljanje novih modela i mogućnosti za učenje i istraživanje u posebno koncipiranom prostoru. Gostima se, tokom posete,  prezentuju dva projekta iz različitih uzrasnih grupa sa ciljem da se podstakne diskusija i otvore pitanja i dileme koje vaspitači imaju.

PU „Čika Jova Zmaj“ već tri godine radi na realizaciji programa “Godine uzleta“ uz podršku klastera iz Zemuna, Novog Sada i Čačka  koji već šest godina sprovode ovaj program, kao i podršku Ministarstva i UNICEF-a.

Direktorka Predškolske ustanove podseća da se tokom vremena programi nenjaju i da se novi kreiraju na osnovu sveobuhvatnih analiza sa ciljem da se unapredi rad u predskolskim ustanovama za dobrobit dece. „Suština programa je dobrobit deteta, istraživanje i učenje kroz istraživanje i igru. Frontalni oblik rada gde su dominirala pojedina deca sada se zamenjuje time što kroz drugačije struktuiran prostor pozivamo svu decu na uključivanje i igru“ – kaže direktorka, Olivera Vukovojac.

„ Znamo da je predškolski uzrast prepun mogućnosti i na tom uzrastu bi trebalo razvijati sve potencijale deteta a  poznato je i da se ti potencijali razlikuju kod dece. Zato, ovakav način struktuiranja prostora i odnosa prema deci daje mogućnost da bude izazovan za svako dete i da svako dete može da se uključi i da razvija one potencijale i mogućnosti koje ono poseduje. Cilj je da deca na najbolji način budu pripremljena na učenje tokom školovanja i kroz život. Kod dece se razvija radoznalost, kreativnost, samostalnost, podstiče inicijativa“ – kaže Vukovojac. Ona dodaje da se korristi i  sve ono što je dobro iz prethodnih modela, ni jedan novi  program ne ukida ono što je pozitivno i dobro iz prethodnog već se nadograđuje nečim što je rezultat ispitivanja, savremenih saznanja i praćenja dece kroz dalje školovanje.

Vukovojac objašnjava da se ne podstiče konvergentni način razmišljanja time što vaspitači nude gotova rešenja već se podstiče divergentno razmišljanje gde deca kroz eksperimentisanje i istraživanje sama dolaze do rešenja. „Ne odustaje se od učenja ali se menja način na koji deca usvajaju znanje“ – zaključila je direktorka PU „Čika Jova Zmaj“.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker