Gimnazijalci organizuju prezentaciju projekta o ishrani adolescenata