Gimnazija dobila 10 računara od Ministarstva prosvete