Lokalna samouprava

Formiranje jedinstvene baze lokacija za potrebe potencijalnih investitora

Gradska uprava Pirot, Odeljenje za privredu i finansije, Kancelarija za loklani ekonomski razvoj, objavila je Javni poziv za podnošenje prijava o dostupnim parcelama i objektima koji nisu u funkciji a u cilju formiranja jedinstvene baze lokacija za potrebe potencijalnih investitora. Pravo učešća imaju sva fizička i ptravna llica koja poseduju objekte ( Brownfield lokacije) i slobodne parcele (Greenfield lokacije) na teritoriji grada ili u njegovoj blizini i koji iste žele da ponude domaćim i stranim investitorima, bilo na prodaju ili u zakup.

Grad Pirot sprovodi meru prikupljanja ponuda o postojećim parcelama i objektima koji su u privatnom vlasništvu, sa ciljem izrade baze podataka za potrebe potencijalnih investitora  i radi stvaranja uslova za potpunije korišćenje raspoloživih kapaciteta na teritoriji  grada.

Uslovi za prijavu “brownfield” lokacije su da je površina objekta minimum 500 m2 i da postoji potrebna infrastruktura odnosno pristupne saobraćajnice, priključena električna energija, voda, kanalizacija ili postojanje mogućnosti za njihovo priključenje.

Uslovi za prijavu “greenfield” lokacije su da je površina parcele iznad 1000m2 i postojanje potrebne infrastructure, pristupne saobraćajnice i postojanje mogućnosti za priključenje električne energije, vode i kanalizacije.

Prijavni formilar se može dobiti u Kancelariji za loaklni ekonomski razvoj grada Pirota ili preuzeti sa sajta: www.pirot.rs; www.ledo.pirot.rs

Šefica Kancelarije za loaklni ekonomski razvoj, Marija Đošić, podseća da je ovo treći poziv takve vrste koji grad Pirot raspisuje ali su sada uslovi precizniije definisani u cilju opertivnijeg rada. Ona ističe da se potencijalni investitori javljaju i traže podatke o dostupnim parcelama ili objektima koji bi potencijalno mogli da se iskoriste u svrhu privrednog razvoja. Gradska uprava je došla na ideju da motiviše ljude koji imaju takve parcele koje se ne koriste da  se prijave  i povežu sa potencijalnim investitorima.

Na osnovu prikupljenih podataka biće izrađena baza lokacija koja će biti dostupna na sajtu KLER-a  kako bi svi koji žele mogli da dobiji podatke o lokacijama.  Đošićevaje pozvala zainteresovane građane i pravna lica koja poseduju ovakve objekte i parcele  da se prijave, javni poziv je otvoren do 01. jula.

Ovaj sadržaj je deo projekta Investicije po meri građana, u okviru Konkursa Grada Pirota za sufinansiranje medijskih projekata u 2023. godini

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker