Lokalna samouprava

Formirana Mreža za mlade

Stalna konferencija gradova i opština, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Nacionalna asocijacija praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) organizovali su 29. septembra u Beogradu konferenciju o omladinskoj politici u lokalnoj zajednici “Zajedno za mlade”. Pirot je na ovoj konferenciji predstavljao Miloš Colić, zamenik predsednika Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade. Ovom skupu prisustvovao je i ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Vanja Udovičić.

konfzajednozamlade
Osnovni cilj skupa bio je da se otvori dijalog predstavnika republičkih i lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i omladinskih radnka o zajedničkim ciljevima i zadacima koji se tiču razvoja omladinske politike u lokalnoj zajednici i na nacionalnom nivou.
Ovom prilikom formirana je Mreža za mlade SKGO i to na inicijativu predstavnika gradova i opština u Srbiji.

Ova konferencija za cilj ima osnivanje mreže koja bi za rezultat trebala da ima povećanje kvaliteta usluga u omladinskom radu koje pružaju lokalne samouprave. To je vrsta online aplikacije koja je osnovana od strane Stalne konferencije gradova i opština a koja će pomoći lakšoj komunikaciji aktera omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou.

Po Colićevim rečima, cilj formiranja Mreže za mlade je da se poboljša saradnja 140 kancelarija za mlade u Srbiji.

-Moje učešće na ovoj konferenciji inspirisano je sa jedne strane rezultatima koje su Kancelarije za mlade postigle širom Srbije, ali sa druge strane i teškim položajem omladinskih radnika u našoj zemlji. Za deset godina u Srbiji je nastalo 140 kancelarija za mlade i to jeste uspeh. Međutim, smatram da samo postojanje kancelarija bez učešća svih aktera na lokalnom nivou nije dovoljno. Potrebno je povezivanje po oblastima delatnosti. Mladi moraju da budu fokus mnogih ministarstava, ustanovoma, agencija i službi. Nije dovoljno da jedno ministarstvo sa malim budžetom i jedan mali deo lokalnih samouprava budu zaduženi za mlade. Omladinske, obrazovne, zdravstvene i politike zapošljavanja moraju mlade staviti u prioritet ukoliko želimo da zaustavimo odliv mladih i ekonomske migracije koje našoj zemlji ozbiljno prete. Nisu dovoljni Lokalni akcioni planovi za mlade, potrebno je mlade staviti u prvi plan, za početak staviti ih na mestima gde se odlučuje, uključiti ih u život, politiku, poslovanje, dati im šansu da se pokažu u svojoj zemlji. Ovo su osnovne stvari na koje sam i ja lično skrenuo pažnju na konferenciji. Takođe, ukazao sam i na činjenicu da omladinski radnici raspolažu različitim kapacitetima i da je njihov položaj dosta težak. U mnogim opštinama se ne prepoznaje značaj omladinskog rada i to će biti problem kojim će država uz pomoć opština i gradova i samih omladinskih radnika morati da rešava-kazao je Pirotskim vestima Colić.

foto- Ministarstvo omladine i sporta

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker