Lokalna samouprava

Fond za inovacionu delatnost: Javni poziv za dodelu inovacionih vaučera

 Fond za inovacionu delatnost objavio je Javni poziv za dodelu inovacionih vaučera, saopštava RRA JUG.

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava mikro, malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu. Namenjeni su preduzećima kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće.

rra jug logo

Visina iznosa finansiranja: do 800.000 dinara, odnosno 60% ukupnih troškova usluge, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV). Najmanje 40% obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih izvora nezavisno od Fonda.

Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u ukupnom maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara.

Uslovi za konkurisanje:

Za podnosioca prijave: mikro, mala i srednja preduzeća osnovana u skladu sa trenutno važećim srpskim zakonom o privrednim društvima i registrovana u Agenciji za privredne registre

sa sedištem u Srbiji, u većinskom privatnom vlasništvu.

Za pružaoca usluge: naučnoistraživačke organizacije iz javnog sektora registrovane u Srbiji (minimum 51% direktno ili indirektno u državnom vlasništvu), naučnoistraživačke organizacije akreditovane za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja (uključujući i one u privatnom vlasništvu).

Lista akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija je dostupna na: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/ .

Usluge koje se finansiraju:

Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga

Dokaz koncepta

Studija izvodljivosti

Proizvodnja laboratorijskog prototipa

Izrada demonstracionog prototipa

Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju)

Verifikacija tehnologije

Verifikacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga

Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću

Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda)

Specifične obuke u vezi sa razvojem tehnoloških rešenja

Tehno-ekonomske analize u vezi sa uslugom koja se pruža.

Važnost vaučera: 6 meseci od datuma potpisivanja Ugovora o dodeli i korišćenju inovacionog vaučera

Način prijave: Celokupni postupak prijave se odvija putem Fondovog internet portala.

Formulare možete preuzeti na strani http://www.inovacionifond.rs/program/inovacioni-vauceri/iv-dokumentacija .

Dodeljivanje inovacionih vaučera se odvija po redosledu pristiglih prijava, počevši od dana objavljivanja javnog poziva i to u roku od sedam radnih dana, od dana dostavljanja prijave.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker