Lokalna samouprava

Euroregion Nišava na godišnjoj Skupštini i konferenciji AEBR-a

Na poziv Asocijacije evropskih pograničnih regiona (AEBR-a), Euregiona Elba-Laba (CZ-DE) i Grada Drezdena, sastanak Izvršnog komiteta AEBR-a, Generalna skupština, godišnja konferencija i povezani događaji, održani su u Drezdenu od 23. do 26. oktobra 2019. Tema ovogodišnje skupštine i konferencije bila je PREKOGANIČNA KULTURA-IZGRADNJA POVERENJA PREKO GRANICA.

Sastanku Izvršnog komiteta, Skupštini i godišnjoj konferenciji prisustvovali su predstavnici srpskog dela Euroregiona Nišava: Vladica Tošić, kopredsednik Euroregiona i član Izvršnog komiteta AEBR-a, Vidojko Panajotović, koordinator Euroregiona i član Skupštine AEBR-a i Milan Popović, član Upravnog odbora Euroregiona i član Skupštine AEBR-a.

Euroregiona Nišava je prepoznat od strane AEBR-a kao lider u ovom delu Evrope, koji promoviše i podstiče prekograničnu saradnju i bavi se izgradnjom institucionalne prekogranične saradnje. Mogućnosti buduće saradnje u velikoj meri će zavisiti od spoljnih faktora koje inicira Evropska unija, ali i od inicijative lokalnih aktera pograničnih područja. Prekogranična saradnja doprinosti izuzetnoj vidljivosti razvojne pomoći EU čiji su projekti najprepoznatljiviji na lokalnom nivou.

Po prvi put, tokom pet decenija postojanja AEBR-a, na godišnjoj skupštini izabrana je nova predsednica AEBR-a, gospođa Ann-Sofi Backgren iz Finske. Takođe, usvojen je izveštaj o radu, finansijski izveštaj za 2018. godinu i budžet AEBR-a za 2020. godinu.

Jedna od najznačajnijih tema u Drezdenu bila je kako će se izbor novog rukovodstva Evropske unije odraziti naregionalni razvoj i kohezionu politiku posle 2020 i predlog višegodišnjeg finansijskog okvira Evropske unije. Evropska komisija je za sledeći dugoročni budžet EU (2021–2027.) predložila osavremenjavanje kohezione politike, glavne ulagačke politike EU i jednog od najkonkretnijih izraza evropske solidarnosti. Glavne odlike predloga Komisije za osavremenjenu kohezionu  politiku odnose se na:

  1. Usmerenost na ključne prioritete za ulaganja

  2. Koheziona politika za sve regije i prilagođeniji pristup regionalnom razvoju

  3. Manje pravila, jasnije i sažetije odredbe, fleksibilniji okvir

  4. Snažnija povezanost s evropskim semestrom radi poboljšanja ulagačkog okruženja u Evropi

Evropska komisija je u predlogu novog budžeta od 2021 do 2027. godine predvidela 14,5 milijardi evra za pretpristupnu pomoć, što je povećanje od 20 procenata u odnosu na aktuelni budžet. To znači da će biti više novca za Srbiju i celi region zapadnog Balkana, kako bi se pripremili za pristupanje Evropskoj uniji.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker