Gradska hronika

Epidemiološka situacija ne utiče bitno na porast porodičnog nasilja u Pirotu

Za razliku od pojedinih mesta u Srbiji gde je zabeležen porast porodičnog nasilja u vreme pandemije, izazvane COVIDOM 19, za Pirot se ne može reći da je stanje zabrinjavajuće, ili da je došlo do primetnog pogoršanja. Prema podacima Centra za sociojalni rad u Pirotu, za period od 1. januara do kraja oktobra ove godine, registrovano je ukupno devedeset pet prijava. Od tog broja dvadest i jedna prijava je nov slučaj, kaže direktorka Centra, Marija Vasić.

“U većini slučajeva nasilnici su muškarci, dok je veoma mali broj žena i zbog toga govorimo o nasilju nad ženama. Sve vreme od kako je uveden Zakon i mere zaštite od nasilja u porodici broj nasilja nad ženama je daleko veći. Nasilnici su uglavnom supružnici, bivši partneri i vanbračni partneri. Ono što je učestalo u odnosu na raniji period jeste da su deca i unuci prijavljeni kao počinioci nasilja nad starijim osobama, uglavnom su to roditelji, ili babe i dede. Ako pogledamo broj prijava po mesecima u januaru i septembru je bilo najviše, a znatno manje u maju. Ono što je evidentno broj prijava za ovu godinu je malo povećan, ali ne značajno da bismo ga povezivali sa aktuelnom epidemiološkom situacijom”- kaže Marija Vasić.

Ukioliko žrtva nasilja nije spremna da procesuira slučaj, odnosno podnese tužbu protiv počionioca nasilja, a procena je da je to neophodno, onda Centar za socijalni rad pokreće slučaj i izriče mere zaštite od nasilja u porodici. Često, mnogo vremena prođe da se žrtva osnaži, mada se radi na tome, kako bi se izdvojila iz kruga nasilja i samostalno funkcioniše. Tim povodom Centar je pokrenuo inicijativu, a lokalna samouprava je prihvatila i donela odluku, da se finansijski pomogne žrtvama nasilja kako bi ekonomski mogle da budu samostalne da se ne bi vraćale partneru koji je nasilan, a pritom ima i ekonomsku moć. Tokom ove godine lokalna samouprava je u tri slučaja pružila adekvatnu novčanu pomoć.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker