Ostale vesti

Elektronskim šalterom do upisa u katastar za samo tri dana

Ispravnost dokumentacije koju građani i privreda ubuduće budu podnosili katastru radi upisa prava proveravaće javni beležnici (notari), a ne službenici katastra, čime će postupak biti značajno efikasniji, predviđa radna verzija novog zakona o upisima u katastar o kojoj se diskutovalo na okruglom stolu u Palati Srbija, u organizaciji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, NALED, USAID Projekta za bolje uslove poslovanja i Republičkog geodetskog zavoda.

pirot katastar naled

Ova novina uvodi se jer provera dokumentacije ne bi ni trebalo da bude posao službenika katastra već je nužno da dokumente kontrolišu oni koji su za to najstručniji i taj princip već je uspešno dokazan u reformi izdavanja dozvola za gradnju. Službe katastra biće rasterećene značajnog posla jer već sada imaju 24.000 nerešenih žalbi koje su podneli građani i privreda.

 

– Novim zakonom želimo da ubrzamo postupak upisa i zato uvodimo elektronski šalter za razmenu dokumentacije između službe za katastar i profesionalnih korisnika – javnih beležnika, javnih izvršitelja, sudova i ostalih koji će biti određeni u skladu sa sektorskim propisima i podzakonskim aktom – izjavila je državna sekretarka Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović.

 

Javni beležnici će dokumentaciju koju overe (npr. kupoprodajni ugovor za nekretninu), a koja predstavlja pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti, dostavljati nadležnoj službi katastra po službenoj dužnosti, preko e-šaltera u roku od 24 sata.

 

Notar će biti dužan da u tom roku dostavi dokumentaciju katastru čak i ako stranka nije uplatila propisanu taksu, a takođe će katastar biti u obavezi da izvrši upis. S druge strane, stranci će biti stimulativnije da na vreme plati predviđeni namet jer će iznos takse biti 20% niži. Očekuje se da ovim novinama bude omogućeno da se upis u katastar obavlja u roku od tri dana.

 

– Umesto tri-četiri odlaska na šalter, nacrtom zakona predviđa se da će građani samo jednim odlaskom kod javnog beležnika završiti i overu ugovora i upis svojine. Osim smanjenja broja postupaka skratiće se i rokovi što će građanima olakšati upis prava, ali i dodatno našu zemlju unaprediti na međunarodnim listama konkurentnosti kao što je Doing business lista Svetske banke – istakla je direktorka za regulatornu reformu u NALED-u Jelena Bojović.

 

Učesnici okruglog stola bili su i predstavnici Ministarst va pravde, Javnobeležničke komore, Komore javnih izvršitelja, Advokatske komore, predstavnici privrede, lokalnih samouprava i stručne javnosti. Diskusija je imala za cilj da doprinese izradi što kvalitetnijeg zakonskog rešenja koje u najvećoj meri zadovoljava potrebe svih zainteresovanih strana.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker