Lokalna samouprava

Ekspoze gradonačelnika Pirota Vladana Vasića

Poštovani predsedniče Skupštine, poštovani odbornici,
hvala na ukazanom poverenju da budem kandidat za prvog gradonačelnika Pirota.

vasic_resize
Pirot se u proteklom periodu razvijao na svim poljima, a to dokazuje i formalno priznanje Vlade Srbije kroz dobijanje statusa grada. Očekujem da u narednom periodu Pirot bude centar koji će nositi razvoj ovog dela jugoistočne Srbije.

Želim da vam predstavim osnovne tačke razvojne politike za sledeći mandat, to su:

1. Infrastruktura
2. Privreda i zapošljavanje
3. Prekogranični projekti i saradnja sa Vladom
4. Poljoprivreda
5. Turizam
6. Obrazovanje
7. Zdravstvo i socijalna zaštita
8. Kultura
9. Sport i mladi
10. NVO i mediji

1. Infrastruktura : U proteklom periodu najveće infrastrukturne probleme grada smo rešili. Građani Pirota dobili su: Sportsku halu, novi Omladinski stadion, bazen Senjak, most na Drugom ringu, novi mali most, rekonstruisanu Gazelu, energanu Senjak, novo šetalište na keju, mnoge parkove i dečija igrališta, nove puteve, novu vodovodnu mrežu i td.

U daljem periodu tako treba nastaviti. Bavićemo se problemima malih ljudi. Želimo da omogućimo ljudima asfalt do svake kuće, asfalt do svakog sela, poboljšanu gradsku rasvetu, sve trotoare uređene i rekonstruisane, tvrđava Kale će ponovo biti zaštitni znak grada. Radićemo bolje sa mesnim zajednicama kako gradskim i prigradskim, tako i seoskim. Radićemo na izgradnji PPOV kako bi bili prvi grad u Srbiji sa rešenim ekološkim problemima na evropski način. Osnovaćemo Fond za energetsku efikasnost iz koga ćemo pomagati obnovu fasada i zamenu stolarije javnih objekata, zgrada i individualnih kuća. Nivo javno komunalnih usluga u gradu mora ostati na mnogo boljim nivou nego što je to prosek u Srbiji. Javna preduzeća moraju da nastave da ulažu u razvoj svojih sistema, da nastave pozitivno da posluju, uz socijalno održive cene svojih usluga. Nastavljamo sa ujednačenim komunalnim opremanjem svih delova grada i sela kao uslov za bolji život i dolazak novih investicija.

2. Privreda i zapošljavanje: Pirot je nosioc nacionalnog i regionalnog sertifikata kao grad sa pozitivnim poslovnim okruženjem i efikasnom gradskom administracijom. Svi investitori su dobrodošli u Pirot, a zbog toga što je slobodno zemljište u industrijskoj zoni koju smo u proteklom periodu formirali rasprodato, potrebno je ući u novi ciklus otkupa zemljišta, proširenje postojeće industrijske zone i formiranje industrijskih zona na novim lokacijama. Nastavićemo partnerski odnos sa Slobodnom zonom Pirot u kojoj trenutno radi preko 5.500 radnika u 15 proizvodnih firmi i oko 100 trgovinskih kroz pružanje novih progodnosti za poslovanje i kroz izgradnju projekata transportno logističkog centra koji je među najbolje ocenjenim projektima iz ove oblasti u našoj zemlji. Nastavićemo sa unapređenjem investicione klime i kroz formiranje Fonda za razvoj preduzetništva koji treba da podrži samozapošljavanje i podstakne razvoj postojećeg biznisa. Pirot treba da iskoristi prisustvo velike multinacionalne kompanije – Michelin – kako za privlačenje novih investitora, tako i za razvoj pratećeg sektora koji opslužuje privredne aktivnosti u Michelinu. Sa Michelinom se priprema set mera za razvoj MSP i preduzetnika.

Posebnu pažnju ćemo pokloniti mladim preduzetnicima i razvoju IT sektora za koje spremamo posebne pogodnosti. Imamo inkubator za uslužne delatnosti – to je ZIP centar, hoćemo da napravimo i inkubator za proizvodne aktivnosti i IT inkubator. Cilj nam je da Pirot bude prosperitetan grad koji daje nove perspektive i pruža nove mogućnosti.

3. Prekogranični projekti i saradnja sa Vladom Srbije – Pirot je lider u prekograničnoj saradnji i korišćenju evropskih fondova. Do sada smo u okviru prekogranične saradnje realizovali 11 projekata ukupne vrednosti preko dva miliona eura, pored toga zajedno sa EU, Vladom Srbije i drugim donatorima realizovali smo projekte vredne više desetina miliona eura (sportska hala, bazen, most na II ringu, deponija, industrijska zona, KFW program toplifikacije i poboljšanja vodosnabdevanja, projekti iz NIP – a i td.)
Želimo da nastavimo sa uspešnim obezbeđivanjem novca za naše projekte iz ovih izvora, a mimo gradskog budžeta.
Trenutno je devet projekata na oceni kod fondova prekogranične saradnje, tri projekata u ministarstvu privrede Vlade Srbije i nekoliko projekata su u fazi realizacije sa stranim donatorima (objekat za NVO sa američkom vojskom , renoviranje tehničke škole, sa Svetskom bankom, uvođenje SKADA sistema u vodovodu i toplani sa KFW – om i td.). Pirot nastavlja sa podrškom evropskim integracijama, regionalnoj i prekograničnoj saradnji i radu Evroregiona Nišava i evropskih partnerstava.

4. Poljoprivreda – Fond za razvoj poljoprivrede je već sada velika podrška i oslonac za razvoj i jačanje poljoprivredne proizvodnje ljudima koji svoj prihod traže u ovoj oblasti. Poljoprivreda je nekima dopunska delatnost, ali mnogima je već sada osnovna delatnost. Cilj je da sa sadašnjih 50 mil. din. Fond u dogledno vreme dostigne cifru od 100 mil. din, da se pomognu i subvencionišu svi vidovi poljoprivredne proizvodnje za koje postoji interesovanje, kao i da se uspostavi saradnja sa velikim prerađivačima i otkupljivačima kako bi proizvođači imali siguran plasman svojih proizvoda. Pored tradicionalno razvijenog stočarstva, koje treba još više unaprediti, želimo da podstaknemo i razvoj voćarstva i povrtarstva kao produktivnijih grana poljoprivrede od ratarstva. Želimo da podržimo udruživanje poljoprivrednika i kooperative, da iskoristimo brendove kao što su pirotski kačkavalj, sir, jagnje, peglana kobasica, da ljudi od toga imaju povećanu ekonomsku korist. Nastavićemo sa stručnim usavršavanjem i edukacionim ekskurzijama za poljoprivrednike u inostranstvu. Računamo na saradnju sa ministarstvom poljoprivrede, kao i na boljem infrastrukturnom opremanju sela, na uređenju atarskih puteva, na podizanju kvaliteta života u našim selima.
Naš cilj je: na selu živi – zaradi na njivi.

5. Turizam – Turizam kao nova šansa grada dobija na značaju. Tranzitni turizam, gastronomski turizam, Stara planina sa svojim lepotama, razvoj ugostiteljskoh objekata, kategorizacija privatnog smeštaja i prekogranično umrežavanje, verski i adrenalinski turizam. Sve su ovo aktivnosti koje treba da nas dovedu do cilja: Pirot – sportsko – turističko – rekreativni centar jugoistoka Srbije.
TOP kroz saradnju sa svim institucijama i pojedincima u Pirotu i van Pirota i Srbije, kroz nastup na sajmovima u zemlji i inostranstvu (kroz organizaciju sajma peglane kobasice, Festivala sira, jagnjijade, Festivala staroplaninske hrane, organizovanjem ponude mnogobrojnim i svakodnevnim gostima iz Bugarske) je krovna organizacija koja treba da ostvari zacrtane ciljeve.

_ACA8331_resize

6. Obrazovanje – Naš cilj je da sva deca pohađaju vrtiće koji su dobro opremljeni, da mladi idu u savremene škole i da imaju sve uslove za obrazovanje. Lokalna samouprava izdvaja preko 340 mil. dinara za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje što je garant odlične podrške ovom sektoru. Cilj nam je da nastavimo da rekonstuišemo postojeće objekte, sa sagradimo novi vrtić u gradu i da poboljšavamo uslove u kojima deca i nastavnici rade, kako u gradu tako i u selima. Cilj nam je da nastavimko sa podrškom talentovanoj deci koja se takmiče, kao i da podržavamo stručno usavršavanje nastavnika.

7. Zdravstvo i socijalna zaštita – Grad vodi računa o primarnoj zdravsvenoj zaštiti i Domu zdravlja. Sve ambulante u gradu su obnovljene i dobro opremljene medicinskom i nemedicinskom opremom. Želimo da i dalje unapređujemo brigu o zdravlju naših ljudi kroz ulaganje u objekte i opremu. Svesni smo problema zgrade Hitne pomoći i nastojaćemo da iznađemo rešenje. Naš cilj je sveukupno jačanje zdravstvenog sistema i širenje mreže jedinica primarne zdravstvene zaštite.
I pored razvojnih aktivnosti nesmemo da zaboravimo siromašne i socijalno ugrožene grupe ljudi. Iz budžeta se izdvaja naknada za prvo dete, za nezaposlene majke, za treće dete u porodici, za besplatne užine i udžbenike, za narodnu kuhinju, za dopunsku socijalnu zaštitu, što je ukupno preko 56 mil. dinara za ovu godinu.
Želimo da podržimo sve vidove prevencije rizičnog ponašanja mladih ljudi kroz permanentnu edukaciju i savetovalište za mlade.
Pošto se kao problem pojavljuje kadar kako po broju tako i po specijalizaciji, to je problem u nadležnosti ministarstva, odvojićemo sredstva za neophodne specijalizacije kao i podršku stručnom usavršavanju postojećeg kadra.
U narednom periodu, ako budžet to dozvoli radićemo na osmišljavanju novih mera socijane politike.
8. Kultura – Grad ne čine samo ulice, parkovi i radna mesta, grad čine institucije kulture i kulturna, sportska i turistička ponuda. Trudili smo se, a tako ćemo i nastaviti da piroćanci tokom cele godine imaju a naročito tokom leta raznovrsnu kulturnu ponudu kroz koncerte, bioskopske i pozorišne predstave (domaće i gostujuće), književne večeri, međunarodni folk festival i druge događaje na raznim lokacijama u gradu. Omogućili smo pojedincima i organizacijama da putem konkursa i projektnog finansiranja učestvuju u kreiranju kulturne ponude. Ove godine za razvoj kulture i funkcionisanje ustanova kulture je izdvojeno preko 140 mil. Dinara.
Salu Doma kulture smo renovirali, Dom vojske smo od vojske kupili, a očekuje nas renoviranje i ove sale i celog objekta u narednom periodu gde je smeštena Biblioteka i Galerija, pa će pored njih i Pozorište dobiti bolje uslove za rad. Imamo nov savremeni Arhiv ali i za Arhiv i za Muzej imamo plan za proširenje i izgradnju nedostajućeg prostora.

9. Sport i mladi – Naš cilj je da mladi u Pirotu budu srećni i zadovoljni svojim gradom, da se aktivno bave rekreativnim, amaterskim i profesionalnim sportom, da imaju sve uslove za pravilan razvoj i odrastanje. Izdvaja se novac za studentske i sportske stipendije i realizuju projekati LPA.
Pirot je značajno unapredio sportsku infastrukturu. Stvorili smo uslove za egzistenciju svakog postojećeg sporta. Dobili smo poverenje da 2020. godine organizujemo Državnu školsku olimpijadu. Očekuje se preko 7.500 učesnika i od sutra ćemo početi pripremu za taj događaj. To će 2020. godine biti najmasovniji sportski događaj u Srbiji i Pirot će ga dočekati spreman sa sportski objektima, smeštajnim kapacitetima, kulturnom, turističkom i ugostiteljskom ponudom. Ove godine smo za sport izdvojili 58 mil. dinara a želimo da to povećamo u narednom periodu.
Naš cilj je Pirot – grad mladih, Pirot – grad po meri dece!

10. Mediji i NVO – Mediji su u našoj državi pretrpeli vlasničku transformaciju i po direktivama EU, svi vidovi države, uključujući i lokalnu samoupravu su izašli iz vlasništva u medijima. Na žalost to je u Pirotu dovelo do gašenja Radio Pirota, ali su drugi mediji opstali. Iako su i dalje u teškom položaju oni su vrlo važni za naš grad, pre svega zbog opšteg pravovremenog i istinitog informisanja. Ove godine je za projekte iz ove oblasti izdvojeno 22 mil. dinara i lokalna samouprava će nastaviti i dalje sa podrškom medijima preko projektnog finansiranja.
Saradnja sa nevladinim sektorom je takođe važna za našu lokalnu samoupravu. Kako zbog veće transparentnosti u radu, tako i zbog finansiranja šireg i raznovrsnijeh kruga projekata koji nisu direktno u fokusu i nadležnosti lokalne samouprave .
Pirot je odavno uveo projektno finansiranje NVO putem otvorenih javnih konkursa. Ove godine smo za ove namene izdvojili preko 9 mil. dinara, a sa takvom praksom ćemo nastaviti i na dalje.
Ovde treba istaći i odličnu saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom na obnovi crkvenih objekata što utiče na povratak našoj veri i tradiciji, ali i na poboljšanje uslova za verski turizam. Cilj nam je da obnovimo sve crkve na teritoriji grada i da se uz obnovu objekata i duhovno obnovimo kao ljudi.

Poštovani odbornici,
Hvala vam na pažnji i strpljenju.
Nadam se da ćemo zajedno realizovati ovaj program, a otvoren sam za sve vaše sugestije i predloge.

Hvala.
Mr Vladan Vasić

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker