Ostale vesti

Ekonomsko osnaživanje žena u Pirotskom okrugu

U saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici demografiju, koje i finansira ovaj projekat, Udruženje građana “Vizija” Pirot  realizuje projekat “Ekonomsko osnaživanje žena u pirotskom okrugu” koji ima za cilj poboljšanje ekonomskog položaja žena i njihovog statusa na tržištu rada, posebno pripadnica ranjivih grupa.

“Primarni problem koji želimo da rešimo našim programom je smanjenje nezaposlenosti žena iz ruralnih sredina Pirotskog okruga koje spadaju u kategoriju teže zapošljivih lica, kroz njihovo informisanje, obuku i motivisanje za osnivanje i vođenje radnji, privrednih društava i socijalnih preduzeća, kao modela za obezbeđenje egzistencije žena, ali i rešavanja različitih društvenih problema.

Sekundarne probleme koje želimo da rešimo realizacijom programa su: poboljšanje zapošljivosti žena iz naše ciljne grupe koje nemaju afiniteta prema preduzetništvu, a  koje će proći obuku za aktivno traženje posla, kao i povećanje vidljivosti preduzetnica iz Pirotskog okruga”, rekla je Danijela Antić, menadžerka projekta.

“Planiranim programskim aktivnostima promoviše se žensko preduzetništvo u kome su žene iz ruralnih i gradskih sredina, kao i žene romske nacionalnosti, žene sa invaliditetom, žene žrtve nasilja, samohrane majke, ne samo nosioci privredne aktivnosti, već i akteri koji rešavaju lokalne probleme u sredini u kojoj žive. To smo uradili  realizacijom više aktivnosti i to: održavanjem tribina o preduzetništvu sa posebnim osvrtom na žensko socijalno preduzetništvo, obučavanjem žena iz naše ciljne grupe za preduzetništvo i socijalno preduzetništvo, i mentorskim radom sa budućim preduzetnicama”, izjavila je Danijela.

 

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker