Lokalna samouprava

Donacije početnicima u biznisu

Organizacija Help će u petak, 11. septembra 2015. godine,  u 11 časova u Velikoj sali Opštine Pirot, u prisustvu predsednika opštine i program menadžera Help-a potpisati 37 pojedinačnih ugovora o donaciji grantova u opremi za započinjanje malih biznisa, kao i jednog ugovora o donaciji opreme za podršku Udruženju pčelara “Stara planina” iz Pirota.  

 logo-help

U Pirotu, u petak, 11. septembra 2015. godine, u 11 časova, u velikoj sali Opštine Pirot, u prisustvu predsednika opštine Pirot i program menadžera Help-a, biće potpisano 37 ugovora o donaciji pojedinačnih grantova u opremi za samozapošljavanje kao i jednog ugovora o donaciji opreme za podršku udruženju pčelara “Stara planina” .

Među potpisnicima je 16 žena, a od ukupno 37 korisnika grantova u oporemi 12 je Roma (tri Romkinje). Od ukupnog broja podržanih u ovom ciklusu i to 20 grantova po 2.400,00 i 17 grantova po 1.200,00 evra, baviće se poljoprivredom njih 14, uslugama 12, a zanatskim delatnostima 11 korisnika.

Ovo je osmi projekat koji Help u saradnji sa Opštinom Pirot sprovodi od 2013.  do kraja 2016. godine. Ukupna vrednost realizovanih projekata u Pirotu iznosi više od milion evra, u čemu je Opština učestvovala sa oko 30 procenata. Tako zahvaljujući redovnoj donatorskoj podršci naročito nemačke vlade, u ovom momentu u Pirotu brojimo tri kooperative odnosno udruženja (peglana kobasica, sakupljanje sekundarnih sirovina, pčelarstvo), 366 pojedinačnih grantova, više od pedeset stručnih obuka i druge aktivnosti umrežavanja.

Do kraja ovog projektnog ciklusa 2016. godine, biće održan još jedan konkurs za grantove u opremi, i organizovane setovi poslovnih i stručnih obuka.

###

O projektu:

Projekat „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji“ humanitarna organizacija Help realizuje od maja 2013. godine do kraja decembra 2016. godine, uz donatorsku podršku Nemačke Vlade i ciljnih gradova i opština Niš, Pirot, Smederevo, Vranje.

Opšti cilj projekta je uključivanje marginalizovanih Roma i drugih socijalno ugroženih grupa stanovništva u društveni i ekonomski život zemlje i smanjenje siromaštva među ciljnim grupama. Glavne aktivnosti su usmerene na otvaranje novih radnih mesta putem pomoći malim biznisima i kooperativama, obezbeđivanje poslovnih i stručnih obuka i obrazovanja kao i organizovanje tematskih radionica i pratećih aktivnosti umrežavanja podržanih korisnika i relevantnih institucija i organizacija.

Podrška ciljnim grupama u Pirotu pruža se osnivanjem dve kooperative (vrednost opreme po kooperativi 15.000 evra) sa 20 odsto učešća članova kooperative, najmanje 82 granta u opremi i to 42 po 2.400,00 i 20 po 1.200,00 evra.

Pored toga projektom su predviđene poslovne i stručne obuke, tematske radionice i srodne aktivnosti umrežavanja naročito podržanih korisnika.

Obaveze korisnika koji potpišu ugovor o donaciji su da učestvuju sa 20% za opremu vrednosti 2.400,00 evra, odnosno 10% za opremu vrednosti 1.200,00 evra,  obave 10-15 časova društveno korisnog rada za lokalnu zajednicu, registruju poslovne delatnosti/biznisa u skladu sa zakonodavstvom RS i pohađaju poslovne obuke organizovane od strane Help-a.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker