Lokalna samouprava

Do 14. februara bio je rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu – Na iznos utvrđenih obaveza koje nisu plaćene u propisanom roku, obračunava se kamata

Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu, za poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica bio je do 14. februara 2024. godine, podsećaju iz Lokalne poreske administracije.  Rok je propisan Zakonom o porezima na imovinu. Prvi kvartal plaća se akontaciono, u visini iznosa poslednje kvartalne obaveze po rešenju iz prethodne godine 2023. sve do dobijanja rešenja o utvrđivanju poreza za tekuću fiskalnu godinu.

Poreska obaveza utvrđuje se poreskom obvezniku za sve njegove nepokretnosti na teritoriji grada Pirota i to godišnjim rešenjem.  Porez na imovinu plaća se tromesečno, u roku od 45. dana od dana početka tromesečja.

Na iznos utvrđenih obaveza i akontacija koji nisu plaćeni u propisanom roku, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto. Od 13.jula 2023. godine NBS nije menjala referentnu kamatnu stopu koja iznosi 6,50 %, što znači da kamata za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda na godišnjem nivou iznosi 16,50 %.

Lokalna poreska administracija Gradske uprave Pirot je u 2023. godini redovno obavljala sve poslove iz svoje nadležnosti. Ostvarena naplata poreza na imovinu lica koja ne vode poreske knjige je 100,53 % u odnosu na plan, a za porez na imovinu lica koja vode poreske knjige 97,46 %, objašnjava Snežana Rajković, šef Lokalne poreske administracije Pirot.

“Preporučujemo građanima koji nisu plaćali porez u zakonom propisanim rokovima da se informišu o obračunatoj kamati na neplaćeni dug i da pored utvrđene poreske obaveze uplate i kamatu. Registrovani korisnici portala e-Uprava, informaciju o dugu mogu dobiti izborom odgovarajuće opcije na portalu: Upit stanja obveznika, za sve obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda koje administrira LPA (porez na imovinu, komunalne takse i naknade, eko naknade…), dok ostali obveznici informaciju o dugu mogu dobiti na šalterima LPA, br.5 i 6. u Gradskom uslužnom centru” – kaže Rajkovićeva.

Korisnici portala e-Uprava, godišnja rešenja za porez na imovinu, dobijaju isključivo elektronski u e-sanduče, pa iz Lokalne poreske administracije apeluju na poreske obveznike da  svoja rešenja preuzmu iz e-sandučeta, kada godišnja rešenja budu izdata za 2024. godinu. Ostali poreski obveznici, dobiće godišnja rešenja za porez na imovinu preko pošte.

Iz ove službe podsećaju pravna lica i preduzetnike da je rok za podnošenje prijava  za porez na imovinu PPI-1, 31. mart 2024. godine i prijava za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru 15. mart 2024. Godine. Prijave se podnose isključivo elektronski, preko portala.

Rok za podnošenje prijava za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine (EKO naknada) je 30. april 2024. godine (zaključno sa 2023. godinom rok za podnošenje prijava je bio 31. jul). EKO naknada će se od ove godine plaćati tromesečno, u roku od 15 dana od dana isteka tromesečja, za razliku od prethodnih godina kada se ova naknada plaćala na 12 rata i dospevala 15-og u mesecu, za prethodni mesec.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/ca77f177-fd69-11ee-96b8-cabfa2a5a2de