Decu uče korišćenju busole, orijentaciji u prirodi…