Danas održana obuka za više od stotinu mladih volontera