Lokalna samouprava

“Dan polja strnih žita”- stanje žitarica obećava dobre prinose

U organizaciji Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Pirot održana je tradicionalna manifestacija “Dan polja strnih žita”. Na Oglednoj farmi pirotske Poljoprivredne službe zasejane parcele obišli su pirotski poljoprivrednici, stručni saradnici Službe i predstavnici najpoznatijih semenskih kuća iz naše zemlje. Srđan Vidanović, stručni saradnik za ratarstvo Poljoprivredne službe Pirot, koji je sa svojim kolegama postavio ogled, kaže da ima boljih sorata, ali i onih koje su se slabije pokazale u odgovarajućim vremenskim uslovima, pre svega povećane vlažnosti zemljišta.

Od januara na ovamo palo je preko 650 litara vodenog taloga na metar kvadratni, što je godišnji prosek, ali se na pojedinim parcelama voda duže zadržala i to je otežalo razvoj mlade pšenice u januaru u februaru. Zbog toga je i došlo do razvoja pojedinih bolesti kaže, Srđan Vidanović, stručni saradnik za ratarstvo.

“Poslednjih godina često se govori o bolesti lista na strnim žitima i mora da se uradi tretiranje. To nije jednostavno uraditi pogotovo kada je zemljište prevlažno, što je bio slučaj i na oglednim parcelama. Uprkos svemu situacija nije alarmantna, jer poslednja dva do tri lista, kao i list zastavičar koji je odgovoroan za nalivanje zrna, su zdravi i zrno će biti dobro naliveno. Godina izuzetno pogoduje ozimim ječmovima koji su izvanredni pa prosečni prinos može biti i preko sedam tona po hektaru. Što se tiče pšenice na pirotskom području i ona je u odličnom stanju na većini parcela gde nije ležala voda”- rekao je Vidanović.

Prema rečima Vidanovića pšenica je na većini parcela u dobrom sklopu i uz dobar raspored padavina treba očekivati i dobro nalivanje zrna. Ukoliko u vreme žetve budu povoljni uslovi biće i kvalitet zrna zadovoljavajući pa dobri prinosi neće izostati. Na oglednim parcelama zasejano je dvadeset sorata strnih žita.

Nenad Jovanović, poljoprivrednik iz Obrenovca, kaže da su žitarice u dobrom stanju i treba očekivati dobre prinose ukoliko vremenski uslovi budu povoljni u narednom periodu. Pod pšenicom i ječmom ima oko šest hektara, od ukupno petnaest hektara obradivog zemljišta.

Direktor Poljoprivredne, savetodavne i stručne službe u Pirotu, Goran Popović, koji je zvanično otvorio Manifestaciju, smatra da je ovo jedna od najboljih prilika za razmenu iskustrava i upoznavanje poljoprivrednika sa novim asortimentom strnih žita.

“Svake godine, decenijama unazad, Poljoprivredna služba, promoviše nove sorte koje kasnije kroz individualne posete pojloprivrednih gazdinstava preporučujemo našim proizvođačima. Ovo su zgodne prilike da proizvođači mogu da vide kako izgledaju nove sorte pšenice, ječma, ovsa, da se upoznaju i direktno pitaju promotere oko mogućnosti nabavke semene, prinosa, tehnike gajenja i slično. Dani polja su prava prilika za razmenu iskustava između promotera proizvođača semena, poljoprivrednika i savetodavaca Stučne službe” – rekao je Popović.

Novica Đorđević, predstavnik “Agromarketa” ,kaže da u ogledu ima nekoliko semena pšenice koje preporučuje “Agromarket”. Veoma je zadovoljan saradnjom sa Poljoprivrednom službom u Pirotu sa kojom je u čestom kontaktu oko praćenja stanja zasejanih sorata pšenice.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker