Agrar

Dan polja kukuruza – Na oglednim parcelama prinosi oko 10 tona u zrnu

Na Oglednoj farmi Poljoprivredne, savetodavne i stručne službe u Pirotu, danas, 14. septembra, održana je tradicionalna manifestacija Dan polja kukuruza. Susret poljoprivrednika, stručnjaka pirotske Poljoprivredne sužbe i predstavnika semenskih kuća otvorio je stručni saradnik za ratarstvo i koordinator ogleda, Srđan Vidanović. Ove godine, na površini od 1,8 hektara, zasejano je 18 hibrida kukuruza FAO grupe zrenja od 200 do 700 tri semenske kuće – Instituta za kukuruz Zemun polje, Semenske kuće Agro Sava i Semenske kuće Pionir.

Ove godine je ogled u potpunosti uspeo, sve sorte hibrida dale su odlične rezultate, a velika zasluga pripada i vlasniku ogleda, dugogišnjem saradniku Poljoprivredne službe Pirot, Vojislavu Kostiću koji je izuzetno dobro pristupio poslu primenivši maksimalnu agrotehniku uprkos značajnim poskupljenjima, rekao je, pored ostalog, Vidanović.

“Da bi sve bilo kako valja primenjena je puna agrotehnika. Pre svega, uneta je na vreme velika količina NPK đubriva, a zato ćemo imati i visok prinos na ovim parcelama. Dva perioda su karakteristična ove godine u vegetaciji kukuruza od aprila do septembra. To su dva sušna perioda, najpre u maju, a zatim julska suša kada je kukuruz bio u kritičnoj fazi cvetanja i oprašivanja. Ipak, pošto je setva obavljena na kvalitetnom zemljištu, uz duboko oranje i sve ostalo, kukuruz je izdržao te stresne uslove i vidite da imamo prinos izuzetan. Mislim da će ovde u ogledu biti oko deset tona po hektaru suvog zrna. Postepeno se menja i sortiment hibrida, imamo bogatstvo semenskih kuća i ovi genotipovi su sigurno otporniji na ranije, i to se vidi po samim biljkama da imaju gen otpornosti na sušu i nisu odbacile deo lisne mase, još uvek su zelene” – izjavio je Srđan Vidanović.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker