Gradska hronika

”Da se žene pitaju” – Trening o javnom zagovaranju za žene iz OCD

U okviru projekta  ”Da se žene pitaju”  koji Udruženje Žene juga  sprovodi na teritoriji Pirota, u svečanoj sali GU Pirot održan je trening iz oblasti javnog zagovaranja namenjen ženama u organizacijama civilnog društva. Cilj projekta je povećanje procenta zastupljenosti žena u Savetima Mesnih zajednica grada Pirota, kroz izmenu člana 20. u Odluci o mesnim zajednicama na teritoriji grada Pirota donetoj 25.06.2021. godine.

Direktna ciljna grupa projekta su odbornice u lokalnom parlamentu, ženske nevladine organizacije i žene iz mesnih zajednica, kako gradskih tako i seoski hsredina. Aktivnosti projekta su usmerene na jačanju kapaciteta ciljne grupe kroz eukativne treninge i radionice o rodnoj ravnopravnosti i značaju participacije žena u Savetima mesnih zajednica.  Projekat „Da se žene pitaju“  Udruženje Žene juga sprovodi   u okviru podrške programa „Zajedno za aktivnograđanskodruštvo – ACT”, projekat vlade Švajcarske, čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvu u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT projekat sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanskein icijative.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker