Lokalna samouprava

Colić obišao radove na sanaciji klizišta ka Toplom Dolu, počelo betoniranje jednog potpornog zida

Zamenik gradonačelnika Pirota, Miloš Colić, sa svojim saradnicima danas je obišao deonicu puta ka Toplom Dolu, od skretanja za HE “Temac” do Mrtvačkog mosta, gde je nedavno počela sanacija tri klizišta. Na ovom delu puta saobraćaj je potpuno obustavljen i tako će biti dok traju radovi. Do Toplog Dola koristi se alternativni putni pravac Pirot – Zavojsko jezero, preko brane HE “Pirot”, prema Toplodolskoj reci koja je premošćena cevastim propustima za vodu. Kako smo se uverili alternativni put je u odličnom stanju i putnička vozila saobraćaju bez ikakvih problema.

Colić kaže da je zbog bezbednosti učesnika u saobraćaju bilo neophodno da se osposobi put od brane HE “Pirot” do Toplodolske reke. On je istakao da je put prohodan ne samo za teretna već i putnička vozila koja saobraćaju bez ikakvih poteškoća.

“Ovo jeste jedan od važnijih putnih pravaca za turizam, ali pre svega je važan za meštane staroplaninskih sela. Nadam se da će ovaj alternativni put postati redovan put za dolazak u sela Zaskovci i Topli Do i dalje, a da će ovaj koji sada saniramo, možda, biti alternativan i na rspolaganju ljudima iz pravca Temske. Na ovom mestu planirana je izgradnja mosta, ali pre toga moramo da rešimo imovinsko pravne odnose i mislim da će frekvencija saobraćaja biti najveća upravo na ovom putnom pravcu”- rekao je Colić.

Na deonici puta gde se nalaze tri klizišta radovi su u punom jeku. Do dva klizišta urađeni su pristupni putevi, a na jednom se već izvode betonski radovi. Colić je rekao da se grade tri potporna zida, ukupne dužine 108 metara, u koje će se ugraditi 308 kubika betona sa 20 tona armature. Posle okončanja radova uslediće asfaltiranje sa dva sloja asfalta na 560 kvadrata. Colić je istakao da se radovi na putnoj infrastrkuturi ravnomerno raspoređuju u građevinskoj sezoni. Juče je postavljen kamen temeljac na Otvorenom bazenu u Pirotu, ali se ruralna područja ne zaboravljaju. Radilo se prema Ragodešu, danas se radi u Rudinju, radi se deonica Kamik – Cerev Del i da je na redu Sinja Glava – Pasjač. Presudnu ulogu u svemu ovome imala je Vlada Srbije sa kojom se izuzetno dobro sarađuje i koja je obezbedila značajna sredstva za realizaciju pojedinih kapitalnih investicija. Colić smatra da će ova građevinska sezona biti veoma uspešna i da će se tim tempom nastaviti i ubuduće.

Colić je dodao da je bilo nužno u potpunosti obustaviti saobraćaj na ovom delu puta jer su radovi izuzetno zahtevni i teški. Prema dinamičkom planu za 120 dana, od uvođenja u posao izvođača radova, sanacija klizišta treba da bude završena. Vrednost radova je 20 miliona dinara bez PDV-a, a aneksom ugovora regulisano je osposobljavanje alternativnog puta čija je vrednost oko 3 miliona dinara, takođe, bez poreza na dodatu vrednost.

Foto: Aleksa Cakić

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker