Lokalna samouprava

Članovi Gradskog veća usvojili set odluka iz oblasti urbanizma i stambeno komunalne delatnosti

Članovi Gradskog veća razmatrali su i usvojili 13 tačaka dnevnog reda od kojih je većina bila iz oblasti urbanizma i stambeno komunalne delatnosti. Usvojena je Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Pirot – centar“ i Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane „East one“ na lokalitetu u selu Blato.  Doneta je odluka o pristupanju izrade Strategije bezbednosti saobraćaja grada Pirota za period 2024. -2028. sa akcionim planom.

Na Gradskom veću usvojena je  odluka o javnom osvetljenju na teritoriji grada Pirota, Odluka o izmeni odluke o javnim parkiralištima i  Odluka  o utvrđivanju ekonomski najniže cene u okviru taksi tarife po kojoj se auto taksi prevoz mora obavljati na teritoriji grada Pirota.

Usvojene su odluke i rešenja iz  imovinsko pravne oblasti. Zamenik gradonačelnika, Miloš Colić, ističe da je iz korpusa odluka o imovinsko pravnim pitanjima najznačajnije  ustupanje na korišćenje više od dva hektara kompleksa otvorenog kupališta Sportskom centru Pirot. On je podsetio da grad Pirot od izvođača radova preuzima kupalište i daje ga na upravljanje Sportskom centru. “Pored svih sredstava koja su uložena u izgradnju potrebno je opremiti i staviti u funkciju čitav kompleks. Grad Pirot je pored izgradnje, nabavke i instalacije svega što je potrebno i ugovoreno,  opremio ovaj kompleks i 10. juna zvanično počinje korišćenje bazena”-rekao je Colić.

Odlukom o davanju na korišćenje i upravljanje novog poligona opredeljeno je 11 miliona dinara za postavljanje habajućeg sloja i obeležavanje poligona. “Nadam se da će sve auto škole i svi polaznici imati priliku da na tom novom poligonu već za mesec dana krenu sa obukama. Opredeljen je i novac za rekonstrukciju dela Ulice Save Kovačevića prema poligonu. Taj deo ulice će biti rekonstruisan i korišćen kao nova  saobraćajnica sa parkingom u okviru kupališta. Komunalac će kasnije, analizom politike naplate taksi koje plaćaju auto škole širom Srbije, utvrditi iznos naknade za čišćenje, održavanje, osvetljenje, obeležavanje. Colić napominje da će se  voditi računa i o tome  da se ne ugrožava poslovanje privrednih subjekata  koji se bave obukom vozača kao i o samih  polaznika.

Članovi veća usvojili su  izveštaj o sprovođenju srednjoročnog plana grada Pirota za period 2022.-2024.

Na sednici Gradskog veća  data je saglasnost na Aneks 2 Ugovora o javno privatnom partnerstvu za vršenje usluge rekonstrukcije i održavanje sistema javnog osvetljenjana teritoriji grada Pirota.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker