Gradska hronika

Četvrt veka Srednje stručne škole

Naša škola u petak, 25. maja, slavi 25 godina postojanja i rada. Tom prilikom će se u prostorijama škole sa početkom u 10 časova održati promocija filma o školi.

Srednja stručna škola je osnovana 1993. godine pod nazivom Građevinsko-tehnološka škola, kao izraz potrebe za školovanjem zanimanja koja su u to vreme bila potrebna pirotskoj privredi: gumara i tehničara za polimere, prvenstveno za gumarsku i hemijsku industriju i fabrike “Tigar” i “Suko” i zanimanje iz oblasti građevinarstva za tada razvijenu građevinsku industriju Pirota. Škola je rasla i razvijala se sa decom, nalazeći u njima inspiraciju, ljubav i snagu za svoj rad.


Prilagođavajući se željama i potrebama sredine, škola 2004.godine menja ime u Srednja stručna škola i upisuje učenike u području rada lične usluge za zanimanje muški i ženski frizer.
Mi smo Srednja stručna škola koja obrazuje kadrove u oblasti hemije i nemetala. U dobro opremljenim kabinetima, uz podršku stručnih kadrova, učenici se osposobljavaju za rad i dalje školovanje sa naglaskom na praktičnoj primeni stečenih znanja. Unapređenjem organizacije rada škole, korišćenjem raspoloživih resursa i saradnjom sa svim činiocima vaspitno obrazovnog procesa, obezbedili smo da škola bude prepoznatljiva u širem okruženju po stručnim kadrovima koji su osposobljeni da primene stečena znanja u praksi. Opremanjem i oplemenjivanjem školskog prostora, uvođenjem novih područja rada i obrazovnih profila, uz primenu savremene metodologije, stvorili su se uslovi da postanemo prepoznatljiv obrazovni centar.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker