Srbija

Četiri milijarde dinara za zaštitu energetski ugroženih građana

Na predlog Ministarstvo rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije usvojila je  Uredbu o energetski ugroženom kupcu, kojom je predviđeno tri puta više sredstava za zaštitu energetski ugroženih građana. Umesto dosadašnjih 1,3 milijarde dinara za ovu namenu opredeljeno je četiri milijarde dinara i unapređeni su  kriterijumi kako bi što veći broj građana mogao da ostvari pravo na umanjenje računa. Izmenama je omogućeno da umesto dosadašnjih 68.000 domaćinstava povoljnosti koristi 191.000 najugroženijih domaćinstava.Vlada Srbije

Za ovu kategoriju građana  omogućeno je i umanjenje računa za toplotnu energiju, od 40 odsto do 60 odsto računa u zavisnosti od broja članova domaćinstva. Takođe, podignuta je gornja granica ukupnih prihoda domaćinstva, što će većem broju domaćinstava omogućiti pogodnost umanjenja računa. Pravo na status ugroženog kupca sada imaju i primaoci uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica. Nova uredba predviđa i da seosko domaćinstvo može steći status ugroženog kupca bez obzira na površinu stambene jedinice. Uredbom je predviđeno da prethodni dug za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju ne isključuje mogućnost sticanja statusa energetski ugroženog kupca.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker