Gradska hronika

Budžetska linija 481

Centar za razvoj neprofitnog sektora i Centar za istraživanje javnih politika vas pozivaju da učestvujete na okruglom stolu „Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481“, koji će se održati, u petak 23. Oktobra 2015. godine sa početkom u 13:00 sati u Medija centru Doma kulture Pirot.

logo pirgos

Dotacije iz republičkog budžeta za nevladin sektor izazivaju sumljičavost građana, koji uglavnom misle da previše novca odlazi na udruženja građana. Paradoks je da iz ove budžetske linije veoma malo novca ide nevladinim organizacijama. Istraživanjem budžetske linije 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, došli smo do podataka da se na republičkom nivou za organizacije civilnog društva izdvaja samo 39% ukupnih sredstava, dok se za sportske klubove izdvaja 30%, parlamentarne stranke 18%, verske zajednice 12% novca. Slični procenti javljaju se i na lokalnom nivou. Zašto veći deo opredeljenih sredstava odlazi za korisnike budžeta, koji nisu u obavezi da za traženi novac apliciraju projektima i opravdaju utrošeno? Kako obezbediti da se sredstva sa budžetske linije 481 izdvajaju prema stvarnim potrebama građana? Da li je rešenje u programskom budžetiranju, uvođenju obaveze monitoringa i evaluacije, uspostavljanju jasnih mehanizama za praćenje tokova novca, edukaciji zaposlenih u lokalnim samoupravama zaduženih za liniju 481? Pitanja je puno, a do predloga rešenja možemo doći u zajedničkoj diskusiji ukoliko nam se pridružite na okruglom stolu. Dobrodošli su svi zainteresovani građani, predstavnici civilnog društva, medija i lokalne samouprave, kako bismo potvrdili važnost javne rasprave oko trošenja javnih sredstava.

Uvodno izlaganje na okruglom stolu:

  • Tanja Jakobi, Centar za istraživanje javnih politika i
  • Aleksandar Bratković, Centar za razvoj neprofitnog sektora.

Moderator: Zoran M. Marković, Centar za razvoj neprofitnog sektora.

Okrugli sto realizuju Centar za razvoj neprofitnog sektora i Centar za istraživanje javnih politika, kroz partnerski projekat „Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou –  budžestaka linija 481“. Cilj projekta je povećanje transparentnosti prilikom korišćenja javnih sredstava, ukazivanjem na slabe tačke sistema i predlaganjem rešenja zalaganjem kroz javne politike. Projekat finansira Balkanska mreža za razvoj civilnog društva.

Saopštenje Pirgosa

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker