“Bingo” od preko 4 miliona dinara “ide” u Dimitrovgrad